Utöver webb och nyhetsbrev kommunicerar vi även via vår Facebooksida (Natur & Kultur Pedagogik), på Instagram (@nokpedagogik) och Twitter (@nokpedagogik). Följ oss gärna!