Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Du är den bästa marknadsföraren av din bok! Ju mer aktiv du som författare är, desto mer kommer boken att spridas och säljas. Glöm inte att personliga kontakter är bra – använd gärna dem. Lyft fram din bok i alla sammanhang där du är verksam.