Du är den bästa marknadsföraren av din bok! Ju mer aktiv du som författare är, desto mer kommer boken att spridas och säljas. Glöm inte att personliga kontakter är bra – använd gärna dem. Lyft fram din bok i alla sammanhang där du är verksam.