Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Barbro Westlund

Barbro Westlund är lärarutbildare och lektor i läs- och skrivutveckling vid Institutionen för språkdidaktik (ISD) vid Stockholms universitet och har arbetat som klasslärare i svensk skola i 25 år. Hon har tidigare skrivit Att undervisa i läsförståelse och disputerade på avhandlingen Att bedöma elevers läsförståelse i dec 2013. Barbro Westlund har varit engagerad som expert i regeringens projekt Läslyftet och är en mycket uppskattad föreläsare. Det finns flera framstående forskare inom läs och skriv, Barbro Westlund är en av de som nått ut på bred front bland lärare med sitt budskap om hur viktig undervisning i läsförståelse är. 

Barbro Westlund föreläser inom:
Språkutveckling och läsinlärning (F–åk 3)
Läsförståelseundervisning (F–åk 6)
Livslångt lärande (F–åk 9)

Boka föreläsning/kontakt: barbro.westlund53@gmail.com

Titlar av Barbro Westlund