Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Aktiv läskraft Fk-åk 3

En onlinekurs om att undervisa i strategier för läsförståelse

Aktiv läskraft innebär att elever är medvetna om och tar tillvara på kraften i sitt eget tänkande när de läser. En förutsättning för att detta ska ske är att läraren är medveten om hur en god språk- läs- och skrivundervisning kan organiseras så att alla elever, oavsett bakgrund och förutsättningar att lära, kan utvecklas. 

Onlinekursen kan med fördel användas för kollegialt arbete, där deltagarna kan testa övningar tillsammans med elever och sedan utvärdera aktiviteterna i samarbete med kollegor. 

Kursen består av tre delar och innehåller filmade seminarier, arbetsmaterial, prova på-modeller och läsanvisningar.  Deltagarna förväntas läsa kapitel ur boken Aktiv läskraft Fk–åk 3 under kursens gång. Kontakta therese.pietila@nok.se om du vill köpa boken.

På nok.se/aktivlaskraft kan du läsa mer om kursen.

Licenstid: 12 månader

Har du frågor eller synpunkter?
Kontakta offert@nok.se

Aktiv läskraft Fk-åk 3 Aktiv läskraft Fk-åk 3
Aktiv läskraft Fk-åk 3
Onlinekurs

Aktiv läskraft Fk-åk 3

Utkom 18 mars 2019

Isbn
9789127824676
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlinekurs
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar