Att bedöma elevers läsförståelse

En jämförelse mellan svenska och kanadensiska bedömningsdisk

Barbro Westlunds bok Att bedöma elevers läsförståelse visar genom konkreta exempel hur man som lärare framgångsrikt kan undervisa i läsförståelse. Boken tar även upp hur man kan arbeta med formativ bedömning av elevernas läsförståelse. 


Tryckta utgåvor

Att bedöma elevers läsförståelse Att bedöma elevers läsförståelse
Att bedöma elevers läsförståelse
Utgivningsdatum 2013-12-12
352 Sidor
ISBN 9789127137585
Häftad
Provläs

Barbro Westlunds bok Att bedöma elevers läsförståelse visar genom konkreta exempel hur man som lärare framgångsrikt kan undervisa i läsförståelse. Boken tar också upp hur man kan arbeta med formativ bedömning av elevernas läsförståelse.

Enligt flera internationella kunskapsmätningar som PISA och PIRLS har svenska elevers resultat i läsförståelse sjunkit. Men vad är läsförståelse och varför sjunker resultaten? Och hur kan lärarna bli bättre på att undervisa i läsförståelse? Detta är utgångspunkten för Barbro Westlunds bok Att bedöma elevers läsförståelse