Tecken

Ett verktyg för ökad kommunikation

Lärarlitteratur Språk

Stärk språket med tecken! Denna bok ger kunskap om TAKK och inspirerar och ger konkreta förslag hur pedagogen kan arbeta med tecken i barngruppen.


Tryckta läromedel

Förskoleserien Tecken - ett verktyg för ökad kommunikation Förskoleserien Tecken - ett verktyg för ökad kommunikation
Förskoleserien Tecken - ett verktyg för ökad kommunikation
Utgivningsdatum 2016-03-07
80 Sidor
ISBN 9789127444089
Häftad
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

Förskoleserien Tecken

Om Tecken - Ett verktyg för ökad kommunikation

I en språkutvecklande förskolemiljö ligger fokus på barncentrerad kommunikation där det vardagliga samspelet är grunden. Olika sätt att kommunicera tillåts och uppmuntras. Barn ges möjlighet att använda alla sinnen – kroppsspråk, minspel, röstläge, intonation, beröring, blickkontakt och tecken. Boken handlar om hur användandet av tecken stärker kommunikationen i förskolan.

TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) lånar tecken från det svenska teckenspråket och använder dessa tecken som ett alternativ och ett komplement i det kommunikativa samspelet. De viktigaste orden i meningen förstärks med tecken samtidigt som vi talar.