Signe Tonér

Tecken

Stärk språket med tecken! Denna bok ger kunskap om TAKK och inspirerar och ger konkreta förslag hur pedagogen kan arbeta med tecken i barngruppen.

Läs mer