Vägar i sorgen

Liv och förlust hör ihop. Därför är sorgen en väsentlig del av våra livsvillkor. Vägar i sorgen behandlar vanliga reaktioner på förlust och visar hur man som medmänniska kan möta den sörjande. I sorgearbetet spelar den sörjandes personlighet en avgörande roll, och här finns kopplingar till livssammanhang, tidigare förluster i livet och anknytningsmönster.

Läs mer...
Vägar i sorgen Vägar i sorgen
Vägar i sorgen

Vägar i sorgen

Utkom 11 maj 2009

Isbn
9789127116672
Typ
Inbunden
Sidantal
126
Du har nått den maximala köpsumman.
Vägar i sorgen Vägar i sorgen
Vägar i sorgen
E-bok (Epub)

Vägar i sorgen

Utkom 31 januari 2011

Isbn
9789127130753
Typ
E-bok (Epub)
Du har nått den maximala köpsumman.
köp via

Liv och förlust hör ihop. Därför är sorgen en väsentlig del av våra livsvillkor. Vägar i sorgen behandlar vanliga reaktioner på förlust och visar hur man som medmänniska kan möta den sörjande. I sorgearbetet spelar den sörjandes personlighet en avgörande roll, och här finns kopplingar till livssammanhang, tidigare förluster i livet och anknytningsmönster.

Vägar i sorgen bygger på författarnas mångåriga erfarenhet av möten med sörjande samt aktuell psykologisk kunskap. Det är en tanke- och inspirationsbok för alla som i sin yrkesverksamhet möter människor i sorg – psykologer, socionomer, läkare, sjuksköterskor, präster och diakoner, liksom för anhöriga och sörjande.