Lärare Lär/Läsning av faktatexter - från läsprocess till lärprocess

I boken Läsning av faktatexter ges redskap för att bedöma om texterna som används i undervisningen passar elevernas läsförmåga och de förkunskaper som de har i ämnet.


Tryckta utgåvor

Lärare Lär/Läsning av faktatexter - från läsprocess till lärprocess Lärare Lär/Läsning av faktatexter - från läsprocess till lärprocess
Lärare Lär/Läsning av faktatexter - från läsprocess till lärprocess
Utgivningsdatum 2010-09-20
ISBN 9789127420441
Häftad

Är texten lagom svår för eleverna?

I boken Läsning av faktatexter ges redskap för att bedöma om texterna som används i undervisningen passar elevernas läsförmåga och de förkunskaper som de har i ämnet. Dessutom presenteras flera metoder som utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig nya kunskaper genom att arbeta med faktatexter. Författaren uppmärksammar särskilt de behov som finns hos flerspråkiga elever samt de elever som har läs- och skrivsvårigheter.

Läsning av faktatexter vänder sig till alla lärare i grundskolan som använder faktatexter i sin undervisning. Boken ingår i Lärare Lär-serien som inspirerar, väcker debatt och för ut aktuell forskning inom pedagogik och lärande.