Vägar in i skriftspråket

Tillsammans och på egen hand

"'Denna bok visar hur man kan arbeta språkutvecklande med det tidiga skrivinlärandet. Med många metodiska exempel visas hur  barn kan utforska skriftspråket tillsammans för att så småningom bli mer kompetenta på egen hand. Här behandlas också forskning kring principer för hur barn tillägnar sig skriftspråket.'"

Tryckta utgåvor

Vägar in i skriftspråket
Häftad 168 sidor. 1999-06-03. ISBN 9789127722682
Köp direkt via din återförsäljare
"'

Denna bok visar hur man kan arbeta språkutvecklande med det tidiga skrivinlärandet. Med många metodiska exempel visas hur  barn kan utforska skriftspråket tillsammans för att så småningom bli mer kompetenta på egen hand. Här behandlas också forskning kring principer för hur barn tillägnar sig skriftspråket.

'"