Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Demokrati!

För att barnen ska utveckla förmågor som är viktiga för medborgare i ett demokratiskt samhälle behöver förskolan arbeta om, genom och för demokrati. Frågor som boken lyfter är: Hur kan arbetsformerna se ut? Vilka förmågor kan det handla om? Och vad är egentligen demokrati?

 

Läs mer...
Förskoleserien Demokrati! Förskoleserien Demokrati!
Förskoleserien Demokrati!
nyhet

Förskoleserien Demokrati!

Utkom 27 maj 2020

Isbn
9789127457812
Typ
Häftad
Sidantal
96
Du har nått den maximala köpsumman.
357 kr
Förskoleserien Demokrati! Förskoleserien Demokrati!
Förskoleserien Demokrati!
Utkom 27 maj 2020
ISBN 9789127457812
357 kr
Förskoleserien Demokrati!
Förskoleserien Demokrati!
357 kr
Förskoleserien Demokrati! Förskoleserien Demokrati!
Förskoleserien Demokrati!
Utkom 27 maj 2020
ISBN 9789127457812
357 kr
Förskoleserien Demokrati!
Förskoleserien Demokrati!
Ingen Författare
Förskoleserien Demokrati!
Förskoleserien Demokrati!

Andra intressanta titlar

Om Demokrati!

Författarna vill med boken belysa vikten av att aktivt ta ställning för demokratin i förskolans utbildning. Stor vikt läggs på förhållningssätt och reflektion. I boken finns genomgående belysande exempel från verksamheten och frågor för diskussion i arbetslaget. Till boken finns även en studiehandledning som kostnadsfritt kan laddas ner via nok.se.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem. Lpfö 18