Läsförståelse i förskolan

Språkutvecklande arbetssätt

Lärarlitteratur Språk

Goda lyssnade blir goda läsare! Med denna bok får du tips på hur du som pedagog kan arbeta aktivt med högläsning och begreppsbildning i förskolan.


Tryckta läromedel

Förskoleserien Läsförståelse i förskolan Förskoleserien Läsförståelse i förskolan
Förskoleserien Läsförståelse i förskolan
Utgivningsdatum 2015-09-03
80 Sidor
ISBN 9789127443082
Häftad
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

Läsförståelse i förskolan

Om Läsförståelse i förskolan - språkutvecklande arbetssätt

Boken Läsförståelse i förskolan erbjuder dig som pedagog konkreta verktyg till hur du ska kunna stimulera barnens språkutveckling. I boken finns stöd för hur du kan arbeta aktivt med högläsning och träna de förmågor som barnen behöver för att kunna skapa en förståelse för det ni läser.

Boken innehåller också en mängd aktiviteter att göra med barnen för att stärka deras begreppsbildning, för att lättare skapa inre bilder och hjälpa barnen att reflektera kring sitt eget tänkande. Stor vikt läggs i boken på hur du kan bli en medveten pedagog, för att kunna arbeta språkutvecklande fullt ut.