Läsförståelse i förskolan

Språkutvecklande arbetssätt

Goda lyssnade blir goda läsare! Med denna bok får du tips på hur du som pedagog kan arbeta aktivt med högläsning och begreppsbildning i förskolan.

Tryckta läromedel

Förskoleserien Läsförståelse i förskolan
Häftad 80 sidor. 2015-09-03. ISBN 9789127443082
259 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Läsförståelse i förskolan

Om Läsförståelse i förskolan - språkutvecklande arbetssätt

Boken Läsförståelse i förskolan erbjuder dig som pedagog konkreta verktyg till hur du ska kunna stimulera barnens språkutveckling. I boken finns stöd för hur du kan arbeta aktivt med högläsning och träna de förmågor som barnen behöver för att kunna skapa en förståelse för det ni läser.

Boken innehåller också en mängd aktiviteter att göra med barnen för att stärka deras begreppsbildning, för att lättare skapa inre bilder och hjälpa barnen att reflektera kring sitt eget tänkande. Stor vikt läggs i boken på hur du kan bli en medveten pedagog, för att kunna arbeta språkutvecklande fullt ut.