Handledning ur ett KBT-perspektiv

Handledning ur ett KBT-perspektiv är den första boken på svenska som beskriver handledning utifrån principer i KBT. Sandra Bates ger en bred bild av KBT-handledning, både utifrån handledarens och den handleddas perspektiv. 

Läs mer...
Handledning ur ett KBT-perspektiv Handledning ur ett KBT-perspektiv
Handledning ur ett KBT-perspektiv

Handledning ur ett KBT-perspektiv

Utkom 28 januari 2013

Isbn
9789127132153
Typ
Inbunden
Sidantal
280
Du har nått den maximala köpsumman.

Handledning ur ett KBT-perspektiv är den första boken på svenska som beskriver handledning utifrån principer i KBT. Sandra Bates ger en bred bild av KBT-handledning, både utifrån handledarens och den handleddas perspektiv. Viktiga komponenter såsom struktur, mål och relationer i handledning beskrivs, liksom verktyg och hjälpmedel.

Huvudfokus ligger på utbildningshandledning men kompletteras med särskilda avsnitt om verksamhetshandledning. Syftet är att rusta handledare för att ta på sig den krävande men stimulerande uppgiften att handleda dem som behandlar andra.

Boken förutsätter kunskap i KBT och riktar sig till blivande och redan verksamma handledare. Även handledare med annan inriktning har mycket att hämta i denna bok, som lämpar sig väl som kurslitteratur på handledarutbildningar.