Mindful self-compassion

Så bygger du inre styrka och hållbarhet med självmedkänsla

Självmedkänsla uppstår ur hjärtat av mindfulness. Tillsammans kan mindfulness och självmedkänsla skapa ett tillstånd av att vara i en varm, samhörig medveten närvaro.


Tryckta utgåvor

Mindful self-compassion Mindful self-compassion
Mindful self-compassion
Utgivningsdatum 2019-03-23
220 Sidor
ISBN 9789127824492
Häftad
Provläs

Digitala utgåvor

Mindful self-compassion Mindful self-compassion
Mindful self-compassion
Utgivningsdatum 2019-03-23
220 Sidor
ISBN 9789127824553
E-bok

Kostnadsfritt extramaterial

Mindful self-compassion 

Självmedkänsla uppstår ur hjärtat av mindfulness. Tillsammans kan mindfulness och självmedkänsla skapa ett tillstånd av att vara i en varm, samhörig medveten närvaro.

Kristin Neff och Christopher Germer är världsledande auktoriteter inom självmedkänsla. Det här är deras första gemensamma bok, som bygger på 8-veckorsprogrammet mindful self compassion som de har utvecklat. Som varma och kloka vägvisare går de steg för steg igenom övningar och meditationer som väcker förmågan att möta dig själv – och din omgivning – med medkänsla. Att bli medvetet närvarande är grunden för att kunna möta oss själva med
medkänsla och vänlighet istället för självkritik.

Detta 8-veckorsprogram har i forskning visat sig ge en långvarig ökning av självmedkänsla och välmående, samtidigt som det minskar ångest och depression.

Boken är fackgranskad och har ett svenskt förord av Camilla Sköld, med.dr samt utbildare och lärare i mindful self-compassion.