Oro

Att leva med tillvarons ovisshet

Att oroa sig är mänskligt, begripligt och kan till och med vara konstruktivt ibland. Men oro kan också försvåra dina möjligheter att leva fullt ut. För den som alltid har varningslampan tänd kan livet bli en utmattande kamp mot hotande problem och faror.

Boken bjuder in till självreflektion och ger hjälpsamma förhållningssätt till vår sårbarhet och livets inbyggda ovisshet. 

Tryckta utgåvor

Oro
Inbunden 160 sidor. 2017-09-09. ISBN 9789127819214
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala utgåvor

Oro
E-bok 150 sidor. 2017-09-09. ISBN 9789127819498
Köp direkt via din återförsäljare
Oro
Ljudbok 2018-02-12. ISBN 9789127823501
Köp direkt via din återförsäljare

Oron är mänsklig, begriplig och till och med konstruktiv ibland. Men den kan också försvåra dina möjligheter att leva fullt ut. För en del är varningslampan alltid tänd och livet blir en utmattande kamp mot hotande problem och faror. 

Anna Kåver ger dig här kunskap om oro ur tre olika perspektiv: det existentiella, det psykologiska och det biologiska. Hon bjuder in till självreflektion och delar med sig av hjälpsamma förhållningssätt till vår sårbarhet och livets inbyggda ovisshet.

Hon vill också ge dig mod att våga tänja lite på dina trygghetsgränser för att öka din självtillit. Förhoppningen är att du ska få veta lite mer om just din oro, om hur du kan behålla den kloka oron och släppa taget om den giftiga.

Anna Kåver är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och handledare i kbt samt författare. Hon har skrivit ett flertal uppskattade böcker, bland andra Himmel, helvete och allt däremellan – om känslor.