Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Böcker om samtalsmetodik & handledning

Samtalsmetodik är ett viktigt verktyg för alla som vill skapa meningsfulla relationer och i sin yrkesroll hjälpa andra att utvecklas. Här hittar du böcker som ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att fortsätta utvecklas som en skicklig samtalsledare och en god handledare. Se gärna de här böckerna som en inbjudan att vänligt och respektfullt granska några av de fällor, faror, hinder och möjligheter som kännetecknar människovårdande yrken. Varken mer eller mindre. Böckerna riktar sig till dig som är studerande eller verksam inom psykoterapi, klinisk psykologi eller psykiatri, både på grundläggande och avancerad nivå.