Sandra Bates

Sandra Bates är fil.dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare i KBT. Sedan 1980 arbetar hon med behandling, utbildning och handledning och har varit kursledare för Beteendeterapeutiska föreningens handledarutbildning. Sandra har tidigare skrivit Om och om och om igen: Att behandla tvångsproblem med KBT (2010) tillsammans med leg. psykolog Anna Grönberg, samt ett kapitel om tvångssyndrom i Kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin (2006).