Feedback - ett kraftfullt verktyg

Utdrag ur Beteendeanalys i organisationer

"'Feedback är ett viktigt verktyg som kan förbättra prestationer. Genom tydlig feedback klargörs även förväntningar och stressen minskar. Att använda feedback på ett konstruktivt sätt är en central del av beteendeanalytiskt ledarskap

Tryckta utgåvor

Feedback - ett kraftfullt verktyg
Häftad 38 sidor. 2016-04-12. ISBN 9789127817401
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala utgåvor

Feedback - ett kraftfullt verktyg
E-bok 2016-04-25. ISBN 9789127817395
Köp direkt via din återförsäljare
"'

Feedback är ett viktigt verktyg som kan förbättra prestationer. Genom tydlig feedback klargörs även förväntningar och stressen minskar. Att använda feedback på ett konstruktivt sätt är en central del av beteendeanalytiskt ledarskap