Feedback - ett kraftfullt verktyg

Utdrag ur Beteendeanalys i organisationer

"'Feedback är ett viktigt verktyg som kan förbättra prestationer. Genom tydlig feedback klargörs även förväntningar och stressen minskar. Att använda feedback på ett konstruktivt sätt är en central del av beteendeanalytiskt ledarskap

Tryckta utgåvor

Feedback - ett kraftfullt verktyg Feedback - ett kraftfullt verktyg
Feedback - ett kraftfullt verktyg
Utgiven: 2016-04-12
38 Sidor
ISBN 9789127817401
Häftad

Digitala utgåvor

Feedback - ett kraftfullt verktyg Feedback - ett kraftfullt verktyg
Feedback - ett kraftfullt verktyg
Utgiven: 2016-04-25
ISBN 9789127817395
E-bok
"'

Feedback är ett viktigt verktyg som kan förbättra prestationer. Genom tydlig feedback klargörs även förväntningar och stressen minskar. Att använda feedback på ett konstruktivt sätt är en central del av beteendeanalytiskt ledarskap