Rolf Olofsson

Rolf Olofsson är leg. psykolog med KBT-inriktning. Under 30 års tid har han arbetat som organisationskonsult och är pionjär när det gäller att införa och arbeta med beteendeanalytisk organisationsutveckling (OBM) i Sverige. Han håller även kurser för konsulter samt på universitet och högskolor.

Fotograf: Eva Lindblad