Lärarens guide till Idrott och hälsa åk 1-3

Teori och praktik

Idrott och hälsa
1-3

En handbok för idrottsläraren som undervisar i årskurs 1–3. I boken ligger fokus på de teoretiska momenten som ingår i det centrala innehållet för årskurs 1–3. Dessa kopplas sedan till praktiska övningar. 


Tryckta läromedel

Lärarens guide till Idrott och hälsa åk 1-3 Lärarens guide till Idrott och hälsa åk 1-3
Lärarens guide till Idrott och hälsa åk 1-3 Kommande
Utgivningsdatum 2019-06-28
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127454477

Om Lärarens guide till Idrott och hälsa

Lärarens guide till idrott och hälsa innehåller ett brett utbud av flera olika teman kopplade till de teoretiska momenten som ingår i centrala innehållet för åk 1-3 i både grundskolan och grundsärskolans läroplan. Boken behandlar moment från:

* Friluftsliv och utevistelse
* Hälsa och livsstil
* Säkerhet och hänsynstagande

Handledningen erbjuder inspiration om hur du som är lärare i idrott och hälsa kan arbeta språkutvecklande inom ämnet. Den ger även tips på hur du på ett lekfullt sätt kan ge eleverna en bra ingång till det teoretiska innehållet med hjälp av praktiska övningar. Det leder till att eleverna får goda möjligheter att utveckla sina förmågor i ämnet och på sikt nå målen för åk 6.

Kostnadsfritt extramaterial

Lärarens guide till idrott och hälsa fortsätter på webben! I extramaterialet finns t.ex. webbövningar till eleverna.