Shirley Clarke

Shirley Clarke är en internationellt erkänd expert inom formativ bedömning. 

Feedback

Feedback är ett av de mest kraftfulla verktyg som du kan använda i din undervisning men utfallet kan variera enormt. I Feedback löser John Hattie och Shirley Clarke denna paradox: Hur kan feedback vara så kraftfull men samtidigt i så hög grad variera? Boken vänder sig främst till lärare i grundskolan. 

Läs mer