Shirley Clarke

Feedback

Feedback är ett av de mest kraftfulla verktygen som du kan använda i din undervisning. Men utfallet kan variera enormt.

I boken löser John Hattie och Shirley Clarke denna paradox: Hur kan feedback vara så kraftfull men samtidigt i så hög grad variera? Felaktigt använd leder feedback dessutom inte till ökat lärande eller bättre undervisning ock kan också skapa onödig stress.

Läs mer