Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Stilla din oro i kristid

Fyra psykologer och en psykiater ger perspektiv på oro och de påfrestningar som råder i och med corona-pandemin. 

Programmen är inspelade den 2 april 2020 i Markeliussalen på Natur & Kultur i Stockholm. Serien är ett samarbete mellan Natur & Kultur, UR Samtiden och Modern Psykologi.

När det värsta kommer nära

Oro är en naturlig skyddsmekanism och finns i någon grad hos oss alla, alltid. Med corona-pandemin blev den plötsligt mer påtaglig och också befogad. Psykologen och psykoterapeuten Anna Kåver berättar om mekanismerna bakom oro, om skillnaden mellan ångest och oro och ger konkreta tips på hur man kan hantera sina känslor på olika sätt. Moderator: Jonas Mattsson, chefredaktör på Modern Psykologi. 

Oro är en naturlig skyddsmekanism och finns i någon grad hos oss alla, alltid. Med corona-pandemin blev den plötsligt mer påtaglig och också befogad. Psykologen och psykoterapeuten Anna Kåver berättar om mekanismerna bakom oro, om skillnaden mellan ångest och oro och ger konkreta tips på hur man kan hantera sina känslor på olika sätt. Moderator: Jonas Mattsson, chefredaktör på Modern Psykologi. 

Att möta oro och kris hos små barn

Hur kan man se på ett barn i förskoleåldern att det bär på oro och rädsla och kanske behöver hjälp? Anna Norlén, psykolog, psykoterapeut och verksamhetschef vid Ericastiftelsen, ger konkreta råd.

Hur kan man se på ett barn i förskoleåldern att det bär på oro och rädsla och kanske behöver hjälp? Anna Norlén, psykolog, psykoterapeut och verksamhetschef vid Ericastiftelsen, ger konkreta råd.

Kris och oro hos äldre barn

När barn hamnar i krissituationer kan många olika reaktioner dyka upp. Koncentrationssvårigheter, rastlöshet, ilska, trötthet och orostankar. Poa Samuelberg från Barnafrid berättar om psykologisk första hjälpen. 

När barn hamnar i krissituationer kan många olika reaktioner dyka upp. Koncentrationssvårigheter, rastlöshet, ilska, trötthet och orostankar. Poa Samuelberg från Barnafrid berättar om psykologisk första hjälpen. 

Adhd hos flickor och kvinnor

Hos flickor yttrar sig adhd annorlunda än hos pojkar. Många flickor blir därför missbedömda och får inte den hjälp de har rätt till, vilket ofta leder till stort lidande livet igenom. Lotta Borg Skoglund, överläkare och specialist i psykiatri som har skrivit boken "Adhd - från duktig flicka till utbränd kvinna", berättar. 

Hos flickor yttrar sig adhd annorlunda än hos pojkar. Många flickor blir därför missbedömda och får inte den hjälp de har rätt till, vilket ofta leder till stort lidande livet igenom. Lotta Borg Skoglund, överläkare och specialist i psykiatri som har skrivit boken "Adhd - från duktig flicka till utbränd kvinna", berättar. 

Förluster och livsomställning vid kriser

Påtvingad isolering innebär många utmaningar, men också möjligheter. Mitt under coronakrisen har psykologen och psykoterapeuten Allan Linnér, känd som radiopsykologen i P1, flera viktiga budskap till oss. 

Påtvingad isolering innebär många utmaningar, men också möjligheter. Mitt under coronakrisen har psykologen och psykoterapeuten Allan Linnér, känd som radiopsykologen i P1, flera viktiga budskap till oss.