Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Vad döljer sig under ytan?

Här har vi samlat lästips och lektionsförslag för dig som vill arbeta med källkritik i klassrummet. 

Lektionstips till din undervisning:

Fejkade nyheter och källkritik i årskurs 3–6

Se lektionstipset här

Jobba med källkritik i engelska årskurs 7–9

Se lektionstipset här

Hur utvecklar man ett kritiskt förhållningssätt? 

Lektionstips ur Digilär SO och Svenska 7-9

Lästips på temat källkritik:

Reporterskolan

Utbilda minireportrar som kan söka information, granska källor och skriva olika texttyper. I Reporterskolan möts dagstidningarnas värld och skolans pedagogik genom nyhetstexter och konkreta skrivövningar. I boken finns anpassade uppdrag både för elever på låg- och mellanstadiet.

Läs mer

Factfulness

Denna bok är min sista strid i min livslånga kamp mot den förödande globala okunskapen. Den är mitt sista försök att förändra människors sätt att tänka.

Hans Rosling

När vi människor får frågor om globala trender svarar vi nästan alltid fel. Studenter, Nobelpristagare och ledande politiker - alla blir besegrade i ­omvärldskunskap av aporna på zoo. Hur kan det komma sig?

Läs mer

Från tyckare till tänkare

En av de viktigaste men svåraste utmaningarna för lärare är att utveckla sina elevers förmåga att kritiskt granska information och dra belagda slutsatser och föra underbyggda resonemang. Kort sagt: att få dem att gå från att vara ”tyckare till tänkare”.

 

Läs mer

Fakta, fejk och fiktion

Boken Fakta, fejk och fiktion av Thomas Nygren ger dig som lärare konkreta exempel på undervisningsdesign att använda för att utveckla dina elevers digitala källkritiska förmåga, utifrån den senaste forskningen på området. 

Läs mer

Källor och källkritik

Att kritiskt granska, tolka och värdera källor är förmågor som eleverna ska utveckla i årskurs 7–9.
I Källor & källkritik möter eleverna exempel på historiska källor som skildrar det svenska samhällets utveckling under 150 år, från slutet av 1800-talet till i dag. Fokus ligger på ungdomars livsvillkor.

Läs mer

SOL NOVA Samhälle

Finns nu även som Bok + Digital!

I SOL NOVA Samhälle får eleverna kunskaper om vad som påverkar och formar det samhälle vi lever i. Läromedlet hjälper eleverna att exempelvis kunna se samhällsfrågor ur olika perspektiv och förstå  konsekvenser av olika samhällsförändringar.

Läs mer

Digital kompetens – i skolan och i klassrummet

Hur kan digital kompetens bli en naturlig del i alla skolämnen? I denna bok diskuteras just den frågan tillsammans med hur digitala arbetssätt kan öka motivationen och utveckla lärandet. 

Läs mer

PULS Historiska källor om barn

Boken ger exempel på historiska källmaterial från olika tider och berättar hur du och dina elever kan hitta och förstå dessa källor.

Läs mer

Och ännu lite mer om källkritik …