Reporterskolan

Sök information, granska källor och skriv olika texttyper

Utbilda minireportrar som kan söka information, granska källor och skriva olika texttyper. I Reporterskolan möts dagstidningarnas värld och skolans pedagogik genom nyhetstexter och konkreta skrivövningar.

Läs mer...
Reporterskolan Reporterskolan
Reporterskolan

Reporterskolan

Utkom 6 maj 2019

Isbn
9789127454323
Sidantal
208
Du har nått den maximala köpsumman.

Om Reporterskolan

Reporterskolan startar med enkla uppdrag rakt ut i verkligheten för att träna upp elevernas nyhetsnäsor. Eleverna söker information, tränar intervjuteknik och får redskap för att skriva egna färdiga artiklar. Ett källkritiskt förhållningssätt tränas i ett konkret sammanhang.

Reporterskolan innehåller ett färdigt upplägg med information om nyheter lektioner och elevuppgifter.

Låt eleverna bli minireportrar och skapa en egen redaktion i klassrummet eller på elevens val.