Reporterskolan

Sök information, granska källor och skriv olika texttyper

Lärarlitteratur Svenska
1-3 4-6

Utbilda minireportrar som kan söka information, granska källor och skriva olika texttyper. I Reporterskolan möts dagstidningarnas värld och skolans pedagogik genom nyhetstexter och konkreta skrivövningar.


Tryckta läromedel

Reporterskolan Reporterskolan
Reporterskolan
Utgivningsdatum 2019-05-06
208 Sidor
ISBN 9789127454323
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

Reporterskolan

Om Reporterskolan

Reporterskolan startar med enkla uppdrag rakt ut i verkligheten för att träna upp elevernas nyhetsnäsor. Eleverna söker information, tränar intervjuteknik och får redskap för att skriva egna färdiga artiklar. Ett källkritiskt förhållningssätt tränas i ett konkret sammanhang.

Reporterskolan innehåller ett färdigt upplägg med information om nyheter lektioner och elevuppgifter.

Låt eleverna bli minireportrar och skapa en egen redaktion i klassrummet eller på elevens val.