Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Interkulturellt arbete i förskolan

Med läroplanen som grund

Med avstamp i förskolans uppdrag och i resonemang om bland annat kommunikativa processer, jämställdhet, traditioner, religion och tidsuppfattning diskuterar författarna de centrala delarna i ett interkulturellt förhållningssätt.

Läs mer...
Interkulturellt arbete i förskolan Interkulturellt arbete i förskolan
Interkulturellt arbete i förskolan

Interkulturellt arbete i förskolan

Utkom 26 oktober 2019

Isbn
9789127822726
Typ
Häftad
Sidantal
160
Du har nått den maximala köpsumman.
318 kr
Interkulturellt arbete i förskolan Interkulturellt arbete i förskolan
Interkulturellt arbete i förskolan
Utkom 26 okt 2019
ISBN 9789127822726
318 kr
Interkulturellt arbete i förskolan
Interkulturellt arbete i förskolan
318 kr
Interkulturellt arbete i förskolan Interkulturellt arbete i förskolan
Interkulturellt arbete i förskolan
Utkom 26 okt 2019
ISBN 9789127822726
318 kr
Interkulturellt arbete i förskolan
Interkulturellt arbete i förskolan
Ingen Författare
Interkulturellt arbete i förskolan
Interkulturellt arbete i förskolan

Andra intressanta titlar

Ett interkulturellt samspel mellan barn, pedagoger och föräldrar är en viktig del av förskolans vardag. Alltmer betonas vikten av ett interkulturellt arbete i förskolan. Men vad innebär ett interkulturellt förhållningssätt och hur påverkar det vardagen?

Med avstamp i förskolans uppdrag och i resonemang om bland annat kommunikativa processer, jämställdhet, traditioner, religion och tidsuppfattning diskuterar författarna de centrala delarna i ett interkulturellt förhållningssätt. Utifrån händelser i förskolans vardag och med stöd i forskning ges ett flertal handfasta råd och verktyg för att ett interkulturellt arbete ska fungera fullt ut och berika verksamheten.

Boken vänder sig till alla som arbetar i förskolan, inklusive rektorer och förskollärarstudenter.

Jonas Stier är professor i interkulturella studier vid Högskolan Dalarna och Malmö universitet. Han har lång erfarenhet av utbildningar för chefer och medarbetare inom områdena interkulturalitet, mångfald och ledarskap. Bim Riddersporre är universitetslektor i psykologi med utbildningsvetenskaplig inriktning, leg. psykolog, leg. logoped, och arbetar vid institutionen för Skolutveckling och ledarskap (SOL) vid Malmö universitet.

Sagt om boken:

"Boken känns mycket aktuell och relevant i de utmaningar och möjligheter som många förskolor möter varje dag. I synnerhet i de olika exemplen och fallbeskrivningarna. Interkulturellt arbete i förskolan rymmer även diskussionsfrågor och sammanfattningar samt tips under rubriken Värt att prova. Den vänder sig till all personal i förskolan samt till rektorer och studenter."
Ulf Malmqvist, BTJ-häftet nr 1, 2020.