Interkulturellt arbete i förskolan

Med läroplanen som grund

I Interkulturellt arbete i förskolan diskuterar författarna Jonas Stier och Bim Riddersporre utifrån forskning hörnstenarna i ett interkulturellt förhållningssätt i förskolans vardag. Boken ger verktyg för att reflektera över och arbeta med den mångfald som kännetecknar dagens förskola.

Läs mer...
Interkulturellt arbete i förskolan Interkulturellt arbete i förskolan
Interkulturellt arbete i förskolan
kommande

Interkulturellt arbete i förskolan

Utkommer 26 oktober 2019

Isbn
9789127822726
Typ
Inbunden
Sidantal
160
Du har nått den maximala köpsumman.

Svensk förskola präglas idag av ett interkulturellt samspel mellan barn, personal och föräldrar. Alltmer betonas nödvändigheten att arbeta utifrån ett interkulturellt förhållningssätt. Men vad är ett interkulturellt förhållningssätt? Vilka följder får detta för verksamheten? Detta diskuteras i boken Interkulturellt arbete i förskolan.

Med avstamp i förskolans uppdrag diskuterar författarna hörnstenarna i ett interkulturellt förhållningssätt utifrån händelser i förskolans vardag och med stöd i forskning. Boken Interkulturellt arbete i förskolan ger verktyg för att reflektera över och arbeta med den mångfald som kännetecknar dagens förskola.

Jonas Stier är professor i interkulturella studier vid Högskolan Dalarna och har lång erfarenhet av utbildningar för chefer och medarbetare inom områdena interkulturalitet, mångfald och ledarskap. Bim Riddersporre är universitetslektor i psykologi med utbildningsvetenskaplig inriktning, leg. psykolog, leg. logoped, och arbetar vid institutionen för Skolutveckling och ledarskap (SOL) vid Malmö universitet.