Musikvetenskap för förskolan

Musikvetenskap för förskolan presenterar den mångfasetterade kunskap som finns om barn och musik. En rad framstående musikforskare har bidragit med inspirerande texter till denna antologi som vänder sig till blivande förskollärare, personal i förskolan samt föräldrar och andra som möter barn i förskoleåldern.


Tryckta utgåvor

Musikvetenskap för förskolan Musikvetenskap för förskolan
Musikvetenskap för förskolan
Utgivningsdatum 2012-05-21
190 Sidor
ISBN 9789127132344
Inbunden
Provläs

Musikvetenskap för förskolan presenterar den mångfasetterade kunskap som finns om barn och musik. Barn som börjar förskolan har många erfarenheter av musik. Redan i fosterlivet har barnen hört musik och sång, som riktigt små har de blivit lugnade och tröstade av vaggvisor och de känner väl igen den musik de hört ofta. I förskolans läroplan tydliggörs också musikens stora betydelse, både som mål och medel i verksamheten.

Bokens kapitel samlas i tre delar:

  • Perspektiv på musik i förskolan
  • Musikdidaktik i förskolan
  • Musikaliska fältstudier i förskolan.

En rad framstående musikforskare har bidragit med inspirerande texter. Musikvetenskap för förskolan vänder sig till blivande förskollärare, personal i förskolan samt föräldrar och andra som möter barn i förskoleåldern.