Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Vi heter Natur & Kultur

Det är självklart inte bara det grafiska uttrycket som är viktigt för den samlade bilden av oss. Vi säger vårt namn och vi skriver ut det i text. Vi kan givetvis inte styra hur andra skriver ut vårt namn, men om vi konsekvent skriver på vårt sätt, kommer andra att skriva som vi.

Vi skriver Natur & Kultur.

Vi undviker förkortningar som NoK eller N&K. Enda stället där förkortning av vårt namn förekommer är i vår webbadress och i våra mejladresser.

Några undantag som vi inte råder över är t ex i sociala medier där vi heter naturochkultur. Det beror på att vi där inte kan använda &-tecken. 

Att hålla i minnet

Till skillnad från logotypen skriver vi inte namnet versalt i löpande text.