Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Annonser och trycksaker

För att underlätta ditt arbete med annonser och trycksaker finns några gemensamma riktlinjer du kan följa för att på ett enkelt sätt skapa ett Natur & Kultur-ramverk.

De gemensamma nämnarna som alltid ska vara med är logotype, typsnitt och avsändarrad.

Logotyp

Den viktigaste gemensamma nämnaren i vår kommunikation är Natur & Kulturs logotyp. Den placeras i övre högra hörnet så långt det är möjligt. Tänk på att logon placeras lika långt från ovankant som från högerkant och med god skärsmån.

Utgå från 32-35 mm bredd på logon om inte formatet du ska applicera detta på omöjliggör det. Det är fördelaktigt att hålla detta mått om du, som ofta blir fallet, presenterar flera saker ihop: ett visitkort, ett produktblad, en katalog.

Logotypen hämtar du under Logotyp

Text och rubrik

Använd i största möjliga mån rak vänster på rubrik och brödtext i layouten. Vanligt är att vi undviker versaler i rubriken. Vi använder oftast Avenir som rubriktypsnitt och i brödtext, men du kan även använda Monotype Modern. Mer info under Typografi

Avsändare

Avsändarraden placeras vänsterställd längst ner/längst bak i annonsen/trycksaken i något mindre grad än brödtexten. Är logo och avsändarrad på samma sida placeras den diagonalt i förhållande till logotypen. Använd alltid Avenir. Minsta möjliga information som bör stå med är: Natur & Kultur, 08-453 86 00, nok.se