Annonser och trycksaker

För att underlätta ditt arbete med annonser och trycksaker finns några gemensamma riktlinjer du kan följa för att på ett enkelt sätt skapa ett Natur & Kultur-ramverk.

De gemensamma nämnarna som alltid ska vara med är logotype, typsnitt och avsändarrad.

Logotyp

Den viktigaste gemensamma nämnaren i vår kommunikation är Natur & Kulturs logotyp. Den placeras i övre högra hörnet så långt det är möjligt. Tänk på att logon placeras lika långt från ovankant som från högerkant och med god skärsmån.

Utgå från 32-35 mm bredd på logon om inte formatet du ska applicera detta på omöjliggör det. Det är fördelaktigt att hålla detta mått om du, som ofta blir fallet, presenterar flera saker ihop: ett visitkort, ett produktblad, en katalog.

Logotypen hämtar du under Logotyp

Text och rubrik

Använd i största möjliga mån rak vänster på rubrik och brödtext i layouten. Vanligt är att vi undviker versaler i rubriken. Vi använder oftast Avenir som rubriktypsnitt och i brödtext, men du kan även använda Monotype Modern. Mer info under Typografi

Avsändare

Avsändarraden placeras vänsterställd längst ner/längst bak i annonsen/trycksaken i något mindre grad än brödtexten. Är logo och avsändarrad på samma sida placeras den diagonalt i förhållande till logotypen. Använd alltid Avenir. Minsta möjliga information som bör stå med är: Natur & Kultur, 08-453 86 00, nok.se