Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Boilerplate

Våra boilerplates är en sammanfattning av vad Natur & Kultur är och står för, och ska inkluderas i extern kommunikation med våra intressenter såsom i kataloger, annonser, nyhetsbrev, pressmeddelanden.

  • Det finns en längre och en kortare boilerplate. 
  • På kolofonsidan i våra böcker ska den kortare versionen användas.
  • Därutöver får medarbetare själva välja vilken version som passar för olika format. 

Kort boilerplate

Förlaget Natur & Kultur är en stiftelse som utan ägare kan agera självständigt och långsiktigt. Vårt mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati. 
Vi uppdaterar inom kort med information om typsnitt, grad och placering av boilerplate.

Lång boilerplate

Bokförlaget Natur & Kultur grundades 1922 och är idag en affärsdrivande stiftelse som, utan ägare med kortsiktiga lönsamhetskrav, kan agera självständigt och långsiktigt. Det som styr oss är det uttalade ändamålet i vår stiftelseurkund: att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning motverka fördomar och inspirera till reflektion och engagemang. Det är till denna nytta vår utgivning och vårt överskott bidrar.