Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Färger

Vi har skapat en palett med fyra bra färger i tre olika styrkor, som hjälp och stöd när du ska välja färger som ska fungera väl tillsammans med Natur & Kulturs logotyp. 

Om du till exempel använder rött, se då till att lägga en ram runt logotypen så att den inte "drunknar" i färgen.

Färgerna har ingen beständig betydelse i den meningen att gult skulle stå för läromedel och turkos för allmänlitteratur. Tvärtom! Alla har rätt till alla färger i paletten. Däremot ska du inte i onödan använda för många färger i taget. Matcha gärna stödfärgen med produktens färg. 

Logotypfärger

 
CMYK 0/100/100/10
RGB 207/3/28
PMS 485 C U 
NCS S 1085-Y80R
CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0
PMS Black C U
NCS S 9000-N

 

Stödfärger

   
CMYK 50/50/0/50 
RGB 87/80/115 
PMS 273 C U 
NCS 5040-R60B 
CMYK 30/30/0/30
RGB 144/139/167
PMS 271 C U 
NCS S 2040-R60B
CMYK 15/15/0/15 
RGB 196/193/209 
PMS 270 C U 
NCS S 2020-R60B 
     
CMYK 40/0/100/30 
RGB 119/144/38
PMS 371 C U 
NCS S 5540-G50Y 
CMYK 40/0/100/0 
RGB 176/199/6 
PMS 368 C U 
NCS S 0580-G30Y
CMYK 20/0/50/0 
RGB 218/227/153
PMS 366 C, 372 U 
NCS S 0550-G40Y 
     
     
CMYK 80/0/20/30 
RGB 0/114/136 
PMS 634 U C 
NCS S3060-B10G
CMYK 80/0/20/0 
RGB 83/194/212 
PMS 638 C U 
NCS S 1555-B10G 
CMYK 40/0/10/0 
RGB 163/215/225 
PMS 636 C U 
NCS S 0540-B10G 
     
     
CMYK 0/20/100/30 
RGB 182/129/50 
PMS 7414 C U 
NCS S 2570-Y40R 
CMYK 0/20/1000
RGB 253/205/5
PMS 7408 C U 
NCS S 1080-Y20R 
CMYK 0/5/40/0 
RGB 255/238/173 
PMS 7402 C U 
NCS S 1030-Y10R


Fyrfärgssvart

Fyrfärgssvart = cyan 40%, magenta; 30%, yellow 30%, black 100%. 

Läs mer

Olika färger på olika papper
Observera att angivna PMS-färgvärden kan skilja sig åt för en och samma färg beroende på om papperet är blankt eller matt. Läs därför färgangivelserna noggrant!

Varför så många olika värden för samma färg?
Färger i trycksaker och färger på bildskärmen skiljer sig åt.