Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

SOL NOVA Religion

Ett modernt, heltäckande språk- och kunskapsutvecklande SO-läromedel

I SOL NOVA Religion presenteras de centrala tankarna i olika religioner runt om i världen. Olika trosinriktningar, och skillnader mellan och inom dessa, introduceras på ett samstämmigt sätt för att lättare kunna göra jämförelser. Läromedlet ska bidra till en ökad förståelse för religionens och andra livsåskådningars betydelse för människor i Sverige men också på andra platser runtom i världen.

Läs mer...
SOL NOVA Religion 7 Paket Bok+Digital SOL NOVA Religion 7 Paket Bok+Digital
SOL NOVA Religion 7 Paket Bok+Digital
Hybridpaket
Statsbidrag Läromedel

SOL NOVA Religion 7 Paket Bok+Digital

ISBN 9789127465916
Utkom 18 april 2023
ISBN
9789127465916
Typ
Hybridpaket
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Religion 8 Paket Bok+Digital SOL NOVA Religion 8 Paket Bok+Digital
SOL NOVA Religion 8 Paket Bok+Digital
Hybridpaket
Statsbidrag Läromedel

SOL NOVA Religion 8 Paket Bok+Digital

ISBN 9789127465923
Utkom 18 april 2023
ISBN
9789127465923
Typ
Hybridpaket
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Religion 9 Paket Bok+Digital SOL NOVA Religion 9 Paket Bok+Digital
SOL NOVA Religion 9 Paket Bok+Digital
Hybridpaket
Statsbidrag Läromedel

SOL NOVA Religion 9 Paket Bok+Digital

ISBN 9789127465930
Utkom 18 april 2023
ISBN
9789127465930
Typ
Hybridpaket
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Religion 7-9 SOL NOVA Religion 7-9
SOL NOVA Religion 7-9
Statsbidrag Läromedel

SOL NOVA Religion 7-9

ISBN 9789127466104
Utkom 15 augusti 2023
ISBN
9789127466104
Typ
Inbunden
Sidantal
520
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Religion 7 SOL NOVA Religion 7
SOL NOVA Religion 7
Statsbidrag Läromedel

Religion 7

ISBN 9789127450264
Utkom 24 april 2020
ISBN
9789127450264
Typ
Häftad
Sidantal
168
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Religion 8 SOL NOVA Religion 8
SOL NOVA Religion 8
Statsbidrag Läromedel

Religion 8

ISBN 9789127450516
Utkom 3 maj 2021
ISBN
9789127450516
Typ
Häftad
Sidantal
176
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Religion 9 SOL NOVA Religion 9
SOL NOVA Religion 9
Statsbidrag Läromedel

Religion 9

ISBN 9789127453913
Utkom 10 augusti 2022
ISBN
9789127453913
Typ
Häftad
Sidantal
176
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Religion 7 Digital SOL NOVA Religion 7 Digital
SOL NOVA Religion 7 Digital
Onlineprodukt
Statsbidrag Läromedel

Religion 7 Digital

ISBN 9789127461154
Uppdateras löpande
ISBN
9789127461154
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Religion 8 Digital SOL NOVA Religion 8 Digital
SOL NOVA Religion 8 Digital
Onlineprodukt
Statsbidrag Läromedel

Religion 8 Digital

ISBN 9789127461857
Uppdateras löpande
ISBN
9789127461857
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Religion 9 Digital SOL NOVA Religion 9 Digital
SOL NOVA Religion 9 Digital
Onlineprodukt
Statsbidrag Läromedel

Religion 9 Digital

ISBN 9789127461963
Uppdateras löpande
ISBN
9789127461963
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Religion 7 Lärarhandledning Webb SOL NOVA Religion 7 Lärarhandledning Webb
SOL NOVA Religion 7 Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt
Statsbidrag Läromedel

Religion 7 Lärarhandledning Webb

ISBN 9789127450271
Uppdateras löpande
ISBN
9789127450271
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Religion 8 Lärarhandledning Webb SOL NOVA Religion 8 Lärarhandledning Webb
SOL NOVA Religion 8 Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt
Statsbidrag Läromedel

Religion 8 Lärarhandledning Webb

ISBN 9789127450547
Uppdateras löpande
ISBN
9789127450547
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Religion 9 Lärarhandledning Webb SOL NOVA Religion 9 Lärarhandledning Webb
SOL NOVA Religion 9 Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt
Statsbidrag Läromedel

SOL NOVA Religion 9 Lärarhandledning Webb

ISBN 9789127453944
Uppdateras löpande
ISBN
9789127453944
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
100
Du har nått den maximala köpsumman.

Titlar i samma serie

SOL NOVA Bok + Digital NYHET!

Årskursböckerna finns nu även som paket där du köper boken och får tillgång till den digitala versionen i 12 månader utan extra kostnad. Underlätta för dig själv och stötta dina elever genom att använda den fysiska läroboken och det digitala läromedlet tillsammans. 

• Fler sätt att variera undervisningen
• Smarta verktyg och funktioner
• Alla uppgifter finns samlade på ett och samma ställe
• Inlämningsfunktion för alla uppgifter

Du kan söka statsbidrag för dessa läromedelspaket. Paketen går att beställa här på nok.se eller via Läromedia. 

Lista med ISBN-nummer

SOL NOVA Geografi 7 Paket   27-46585-5
SOL NOVA Geografi 8 Paket   27-46586-2
SOL NOVA Geografi 9 Paket   27-46587-9 

SOL NOVA Historia 7 Paket    27-46588-6
SOL NOVA Historia 8 Paket    27-46589-3
SOL NOVA Historia 9 Paket    27-46590-9

SOL NOVA Religion 7 Paket    27-46591-6
SOL NOVA Religion 8 Paket    27-46592-3
SOL NOVA Religion 9 Paket    27-46593-0

SOL NOVA Samhälle 7 Paket  27-46594-7
SOL NOVA Samhälle 8 Paket  27-46595-4
SOL NOVA Samhälle 9 Paket  27-46596-1
SOL NOVA Geografi 7 Paket   27-46585-5
SOL NOVA Geografi 8 Paket   27-46586-2
SOL NOVA Geografi 9 Paket   27-46587-9 

SOL NOVA Historia 7 Paket    27-46588-6
SOL NOVA Historia 8 Paket    27-46589-3
SOL NOVA Historia 9 Paket    27-46590-9

SOL NOVA Religion 7 Paket    27-46591-6
SOL NOVA Religion 8 Paket    27-46592-3
SOL NOVA Religion 9 Paket    27-46593-0

SOL NOVA Samhälle 7 Paket  27-46594-7
SOL NOVA Samhälle 8 Paket  27-46595-4
SOL NOVA Samhälle 9 Paket  27-46596-1

Om SOL NOVA Religion

I SOL NOVA Religion presenteras de centrala tankarna i olika religioner runt om i världen. Olika trosinriktningar, och skillnader mellan och inom dessa, introduceras på ett samstämmigt sätt för att lättare kunna göra jämförelser. Läromedlet ska bidra till en ökad förståelse för religionens och andra livsåskådningars betydelse för människor i Sverige men också på andra platser runtom i världen.

Religion 7 börjar med ett kapitel om vad religionsämnet handlar om och varför vi läser det i skolan. Därefter följer ett kapitel som behandlar likheter och skillnader mellan de abrahamitiska religionerna. Läromedlets huvudsakliga fokus ligger sen på de tre syskonreligionerna: judendom, kristendom och islam.

I Religion 8 får eleverna större inblick i hur bland annat sekularisering och globalisering påverkar samhällen och religioner. Därefter får eleverna läsa om de dharmiska religionerna med särskilt fokus på hinduism och buddhism. Läromedlet avslutas med en fördjupning inom området religion och samhälle, där eleverna bland annat får möjlighet att fördjupa sig i vad religionsfrihet är. Avslutande kapitlet handlar om religion i Sverige, från asatro till dagens religiösa mångfald.

Religion 9 fördjupar områden som etik, livsfrågor och livsåskådningar. Hur och vad som påverkar vår identitet är också något som lyfts i läromedlet. Eleverna får även en inblick i hur människors tankar och idéer om livet och världen förändrats över tid. Läromedlet rymmer även en kortfattad genomgång av de religioner som presenterats tidigare i serien.

I SOL NOVA Religion presenteras de centrala tankarna i olika religioner runt om i världen. Olika trosinriktningar, och skillnader mellan och inom dessa, introduceras på ett samstämmigt sätt för att lättare kunna göra jämförelser. Läromedlet ska bidra till en ökad förståelse för religionens och andra livsåskådningars betydelse för människor i Sverige men också på andra platser runtom i världen.

Religion 7 börjar med ett kapitel om vad religionsämnet handlar om och varför vi läser det i skolan. Därefter följer ett kapitel som behandlar likheter och skillnader mellan de abrahamitiska religionerna. Läromedlets huvudsakliga fokus ligger sen på de tre syskonreligionerna: judendom, kristendom och islam.

I Religion 8 får eleverna större inblick i hur bland annat sekularisering och globalisering påverkar samhällen och religioner. Därefter får eleverna läsa om de dharmiska religionerna med särskilt fokus på hinduism och buddhism. Läromedlet avslutas med en fördjupning inom området religion och samhälle, där eleverna bland annat får möjlighet att fördjupa sig i vad religionsfrihet är. Avslutande kapitlet handlar om religion i Sverige, från asatro till dagens religiösa mångfald.

Religion 9 fördjupar områden som etik, livsfrågor och livsåskådningar. Hur och vad som påverkar vår identitet är också något som lyfts i läromedlet. Eleverna får även en inblick i hur människors tankar och idéer om livet och världen förändrats över tid. Läromedlet rymmer även en kortfattad genomgång av de religioner som presenterats tidigare i serien.

SOL NOVA Religion 

SOL NOVA Religion 

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

SOL NOVA – SO för alla elever

SOL NOVA är ett heltäckande språk- och kunskapsutvecklande SO-läromedel för årskurs 7–9. Serien finns som årskursböcker, stadieböcker och som heldigitala läromedel i respektive SO-ämne.

 

Innehåll och struktur

Varje kapitel inleds med ett startuppslag som väcker elevernas intresse och förförståelse samt presenterar kapitlets centrala frågeställningar. Tydlig struktur med informativa rubriker underlättar läsförståelsen. Genom kapitlet finns kontinuerligt uppgifter som stöttar eleverna att förstå texten för att nå ämnesmålen. ”Fokus på”-sidor breddar och fördjupar ämnesinnehållet. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning som knyter an till kapitlets inledande frågeställningar. Här finns också en avslutande uppgift som prövar elevernas kunskaper och förmågor utifrån kapitlets innehåll.

Ämnesspråk

För att eleverna ska tillgodogöra sig ämneskunskaperna behöver de behärska ämnesspråket. I SOL NOVA markeras och förklaras centrala begrepp löpande i texten samt i en ordlista. I uppgifter ges förslag på begrepp som eleverna ska använda i sina svar.

Höga krav med stöttning

Kursplanerna i SO-ämnena ställer höga krav på eleverna. För att eleverna ska kunna tillgodogöra sig faktakunskaperna är mycket stöttning inkluderat i SOL NOVA. Uppgifter som stämmer av att eleven har förstått och kan se samband är en del av strukturen. Rubriker och kärnmeningar vägleder in i nytt innehåll. Bilder och illustrationer konkretiserar innehållet.

Årsböcker, stadieböcker och digitalt

Med SOL NOVA finns stora valmöjligheter. SOL NOVA finns som tryckta årsböcker, stadieböcker och som heldigitalt läromedel. Dessutom ingår ett rikt digitalt extramaterial med uppgifter som kan användas för att befästa elevernas kunskaper, detta kan du använda gratis via nokportalen.se. SOL NOVA Digital kan du prova kostnadsfritt i 30 dagar.

SOL NOVA finns som heldigitalt läromedel. Upplevelsen kan skräddarsys för varje elev genom en rad funktioner, till exempel uppläst ljud, klickbara ordförklaringar, möjlighet att justera texten och skapa egna ordlistor. För läraren finns bland annat möjlighet att skapa egna kurser för sina klasser och inlämningsfunktion för alla uppgifter.

Lärarhandledningar – så kan du arbeta med SOL NOVA i klassrummet

SOL NOVAs lärarhandledningar innehåller olika övningar och tips på hur du som lärare kan arbete språk- och kunskapsutvecklande med eleverna. Samtliga lärarhandledningar innhåller en generell introduktion som beskriver ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med exempel på övningar. Till varje kapitel i läroboken finns olika typer av övningar, uppgifter och skrivmallar.

I "Introducera kapitlet" finns övningar som väcker elevernas intresse och som ger läraren en bild av klassens förkunskaper. I "Arbeta med kapitlet" finns förslag på olika typer av uppgifter som utvecklar elevernas ämneskunskaper. I "Avsluta kapitlet" finns en alternativ examinationsuppgift som kan vara ett stöd vid bedömning. Här kan du se en förhandsvisning med exempel ur lärarhandledningarna. Lärarhandledningarna är webbaserade och licenserna gäller för en lärare i 12 månader.

SOL NOVA är ett heltäckande språk- och kunskapsutvecklande SO-läromedel för årskurs 7–9. Serien finns som årskursböcker, stadieböcker och som heldigitala läromedel i respektive SO-ämne.

 

Innehåll och struktur

Varje kapitel inleds med ett startuppslag som väcker elevernas intresse och förförståelse samt presenterar kapitlets centrala frågeställningar. Tydlig struktur med informativa rubriker underlättar läsförståelsen. Genom kapitlet finns kontinuerligt uppgifter som stöttar eleverna att förstå texten för att nå ämnesmålen. ”Fokus på”-sidor breddar och fördjupar ämnesinnehållet. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning som knyter an till kapitlets inledande frågeställningar. Här finns också en avslutande uppgift som prövar elevernas kunskaper och förmågor utifrån kapitlets innehåll.

Ämnesspråk

För att eleverna ska tillgodogöra sig ämneskunskaperna behöver de behärska ämnesspråket. I SOL NOVA markeras och förklaras centrala begrepp löpande i texten samt i en ordlista. I uppgifter ges förslag på begrepp som eleverna ska använda i sina svar.

Höga krav med stöttning

Kursplanerna i SO-ämnena ställer höga krav på eleverna. För att eleverna ska kunna tillgodogöra sig faktakunskaperna är mycket stöttning inkluderat i SOL NOVA. Uppgifter som stämmer av att eleven har förstått och kan se samband är en del av strukturen. Rubriker och kärnmeningar vägleder in i nytt innehåll. Bilder och illustrationer konkretiserar innehållet.

Årsböcker, stadieböcker och digitalt

Med SOL NOVA finns stora valmöjligheter. SOL NOVA finns som tryckta årsböcker, stadieböcker och som heldigitalt läromedel. Dessutom ingår ett rikt digitalt extramaterial med uppgifter som kan användas för att befästa elevernas kunskaper, detta kan du använda gratis via nokportalen.se. SOL NOVA Digital kan du prova kostnadsfritt i 30 dagar.

SOL NOVA finns som heldigitalt läromedel. Upplevelsen kan skräddarsys för varje elev genom en rad funktioner, till exempel uppläst ljud, klickbara ordförklaringar, möjlighet att justera texten och skapa egna ordlistor. För läraren finns bland annat möjlighet att skapa egna kurser för sina klasser och inlämningsfunktion för alla uppgifter.

Lärarhandledningar – så kan du arbeta med SOL NOVA i klassrummet

SOL NOVAs lärarhandledningar innehåller olika övningar och tips på hur du som lärare kan arbete språk- och kunskapsutvecklande med eleverna. Samtliga lärarhandledningar innhåller en generell introduktion som beskriver ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med exempel på övningar. Till varje kapitel i läroboken finns olika typer av övningar, uppgifter och skrivmallar.

I "Introducera kapitlet" finns övningar som väcker elevernas intresse och som ger läraren en bild av klassens förkunskaper. I "Arbeta med kapitlet" finns förslag på olika typer av uppgifter som utvecklar elevernas ämneskunskaper. I "Avsluta kapitlet" finns en alternativ examinationsuppgift som kan vara ett stöd vid bedömning. Här kan du se en förhandsvisning med exempel ur lärarhandledningarna. Lärarhandledningarna är webbaserade och licenserna gäller för en lärare i 12 månader.

Strukturen i SOL NOVA

1. Kapitelstart

Aktivera förkunskaper och väck elevernas intresse med kapitelstarterna. Kapitlets ämnesinnehåll presenteras.
 

2. I varje kapitel

Tydlig struktur med informativa rubriker underlättar läsförståelsen. Utveckla elevernas ämneskunskaper med hjälp av uppgifterna.


3. Fokus på ...

Fördjupa, bredda och pröva ämnesinnehållet.
 

4. Avslutande uppslag

Pröva elevernas kunskaper och förmågor på kapitlets ämnesinnehåll med hjälp av sammanfattning och slutuppgift.

1. Kapitelstart

Aktivera förkunskaper och väck elevernas intresse med kapitelstarterna. Kapitlets ämnesinnehåll presenteras.
 

2. I varje kapitel

Tydlig struktur med informativa rubriker underlättar läsförståelsen. Utveckla elevernas ämneskunskaper med hjälp av uppgifterna.


3. Fokus på ...

Fördjupa, bredda och pröva ämnesinnehållet.
 

4. Avslutande uppslag

Pröva elevernas kunskaper och förmågor på kapitlets ämnesinnehåll med hjälp av sammanfattning och slutuppgift.

Det här är SOL NOVA 

Det här är SOL NOVA 

Det här är SOL NOVA – förläggarna tar oss igenom läromedlet.
Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Tankar om religion och samhälle, etik och moral

Boel Nygren och Jennie Rosén, författare till SOL NOVA Religion, pratar om undervisning i etik och moral samt området religion och samhälle.
Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Andra intressanta titlar