Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

SOL NOVA Historia

SOL NOVA är SO-läromedlet för alla klassrum

SOL NOVA är ett modernt heltäckande läromedel, nära knutet till kursplanen. Serien består av årskursböcker i respektive SO-ämne. SOL NOVA är språk- och kunskapsutvecklande. I SOL NOVA Historia får eleverna se utvecklingslinjer i historia och hur samhällen förändrats genom tiderna fram till i dag.

Läs mer...
SOL NOVA Historia 7 SOL NOVA Historia 7
SOL NOVA Historia 7

Historia 7

Utkom 5 augusti 2020

Isbn
9789127450141
Typ
Häftad
Sidantal
168
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Historia 8 SOL NOVA Historia 8
SOL NOVA Historia 8
nyhet

Historia 8

Utkom 1 oktober 2021

Isbn
9789127450479
Typ
Häftad
Sidantal
176
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Historia 8 Digitalbok SOL NOVA Historia 8 Digitalbok
SOL NOVA Historia 8 Digitalbok
Onlineprodukt
nyhet

Historia 8 Digital

Utkom 23 september 2021

Isbn
9789127450493
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
176
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Historia 7 Digital SOL NOVA Historia 7 Digital
SOL NOVA Historia 7 Digital
Onlineprodukt

Historia 7 Digital

Utkom 24 augusti 2021

Isbn
9789127461178
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om SOL NOVA Historia

I SOL NOVA Historia får eleverna veta mer om hur vi människor och våra samhällen har förändrats genom historien. Läromedlet följer de långa utvecklingslinjerna i historien, till exempel makt, migration och levnadsvillkor. Eleverna får kunskaper om viktiga historiska händelser och personer samt många möjligheter att arbeta med dessa utifrån historiska källor och historiebruk.

Historia 7 består av sex kapitel som sträcker sig från vår förhistoria, via civilisationers framväxt och antiken, till nya tidens världshandel och kolonialism. Röda tråden före respektive kapitel visar tidslinjer och tydliggör samband mellan tidsperioder. I varje kapitel finns övningar där eleverna får granska och tolka olika källmaterial, samt resonera om historiebruk kopplat till den aktuella tidsperioden. 

Historia 8 fördjupar elevernas kunskaper om orsaker till och konsekvenser av historiska förändringar. Här får eleverna läsa om den franska revolutionen och det amerikanska frihetskriget, om industrialisering, europeisk nationalism och imperialism samt det första världskriget. Även här får eleverna möta källmaterial och analysera historiebruk kopplat till tidsperioden. 

Historia 9 behandlar mellankrigstiden, andra världskriget, efterkrigstiden med kalla kriget och framväxten av det svenska välfärdssamhället. Genom begreppen kontinuitet och förändring får eleverna läsa om de långa utvecklingslinjerna i historien och även blicka mot framtiden. Precis som tidigare finns övningar i källor och historiebruk kopplat till varje kapitel och tidsperiod.

I SOL NOVA Historia får eleverna veta mer om hur vi människor och våra samhällen har förändrats genom historien. Läromedlet följer de långa utvecklingslinjerna i historien, till exempel makt, migration och levnadsvillkor. Eleverna får kunskaper om viktiga historiska händelser och personer samt många möjligheter att arbeta med dessa utifrån historiska källor och historiebruk.

Historia 7 består av sex kapitel som sträcker sig från vår förhistoria, via civilisationers framväxt och antiken, till nya tidens världshandel och kolonialism. Röda tråden före respektive kapitel visar tidslinjer och tydliggör samband mellan tidsperioder. I varje kapitel finns övningar där eleverna får granska och tolka olika källmaterial, samt resonera om historiebruk kopplat till den aktuella tidsperioden. 

Historia 8 fördjupar elevernas kunskaper om orsaker till och konsekvenser av historiska förändringar. Här får eleverna läsa om den franska revolutionen och det amerikanska frihetskriget, om industrialisering, europeisk nationalism och imperialism samt det första världskriget. Även här får eleverna möta källmaterial och analysera historiebruk kopplat till tidsperioden. 

Historia 9 behandlar mellankrigstiden, andra världskriget, efterkrigstiden med kalla kriget och framväxten av det svenska välfärdssamhället. Genom begreppen kontinuitet och förändring får eleverna läsa om de långa utvecklingslinjerna i historien och även blicka mot framtiden. Precis som tidigare finns övningar i källor och historiebruk kopplat till varje kapitel och tidsperiod.

Det här är SOL NOVA:

SOL NOVA är ett modernt, heltäckande språk- och kunskaps utvecklande SO-läromedel för alla klassrum. Serien består av årskursböcker i respektive SO-ämne. SOL NOVA utgår från de reviderade kursplanerna. SOL NOVA finns även som heldigitalt läromedel med alla de funktioner som man kan förvänta sig av ett digitalt läromedel.

Innehåll och struktur

Varje kapitel inleds med ett startuppslag som väcker elevernas intresse och förförståelse samt presenterar kapitlets centrala frågeställningar. Tydlig struktur med informativa rubriker under lättar läsförståelsen. Genom kapitlet finns kontinuerligt uppgifter som stöttar eleverna att förstå texten för att nå ämnesmålen. ”Fokus på”-sidor breddar och fördjupar ämnesinnehållet. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning som knyter an till kapitlets inledande frågeställningar. Här finns också en avslutande uppgift som prövar elevernas kunskaper och förmågor utifrån kapitlets innehåll.

Ämnesspråk

För att eleverna ska tillgodogöra sig ämneskunskaperna behöver de behärska ämnesspråket. I SOL NOVA markeras och förklaras centrala begrepp löpande i texten samt i en ordlista. I uppgifter ges förslag på begrepp som eleverna ska använda i sina svar.

Höga krav med stöttning

Kursplanerna i SO-ämnena ställer höga krav på eleverna. För att eleverna ska kunna tillgodogöra sig faktakunskaperna är mycket stöttning inkluderat i SOL NOVA. Uppgifter som stämmer av att eleven har förstått och kan se samband är en del av strukturen. Rubriker och kärnmeningar vägleder in i nytt innehåll. Bilder och illustrationer konkretiserar innehållet.

SOL NOVA är ett modernt, heltäckande språk- och kunskaps utvecklande SO-läromedel för alla klassrum. Serien består av årskursböcker i respektive SO-ämne. SOL NOVA utgår från de reviderade kursplanerna. SOL NOVA finns även som heldigitalt läromedel med alla de funktioner som man kan förvänta sig av ett digitalt läromedel.

Innehåll och struktur

Varje kapitel inleds med ett startuppslag som väcker elevernas intresse och förförståelse samt presenterar kapitlets centrala frågeställningar. Tydlig struktur med informativa rubriker under lättar läsförståelsen. Genom kapitlet finns kontinuerligt uppgifter som stöttar eleverna att förstå texten för att nå ämnesmålen. ”Fokus på”-sidor breddar och fördjupar ämnesinnehållet. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning som knyter an till kapitlets inledande frågeställningar. Här finns också en avslutande uppgift som prövar elevernas kunskaper och förmågor utifrån kapitlets innehåll.

Ämnesspråk

För att eleverna ska tillgodogöra sig ämneskunskaperna behöver de behärska ämnesspråket. I SOL NOVA markeras och förklaras centrala begrepp löpande i texten samt i en ordlista. I uppgifter ges förslag på begrepp som eleverna ska använda i sina svar.

Höga krav med stöttning

Kursplanerna i SO-ämnena ställer höga krav på eleverna. För att eleverna ska kunna tillgodogöra sig faktakunskaperna är mycket stöttning inkluderat i SOL NOVA. Uppgifter som stämmer av att eleven har förstått och kan se samband är en del av strukturen. Rubriker och kärnmeningar vägleder in i nytt innehåll. Bilder och illustrationer konkretiserar innehållet.

Strukturen i SOL NOVA

1. Kapitelstart

Aktivera förkunskaper och väck elevernas intresse med kapitelstarterna. Kapitlets ämnesinnehåll presenteras.
 

2. I varje kapitel

Tydlig struktur med informativa rubriker underlättar läsförståelsen. Utveckla elevernas ämneskunskaper med hjälp av uppgifterna.


3. Fokus på ...

Fördjupa, bredda och pröva ämnesinnehållet.
 

4. Avslutande uppslag

Pröva elevernas kunskaper och förmågor på kapitlets ämnesinnehåll med hjälp av sammanfattning och slutuppgift.

1. Kapitelstart

Aktivera förkunskaper och väck elevernas intresse med kapitelstarterna. Kapitlets ämnesinnehåll presenteras.
 

2. I varje kapitel

Tydlig struktur med informativa rubriker underlättar läsförståelsen. Utveckla elevernas ämneskunskaper med hjälp av uppgifterna.


3. Fokus på ...

Fördjupa, bredda och pröva ämnesinnehållet.
 

4. Avslutande uppslag

Pröva elevernas kunskaper och förmågor på kapitlets ämnesinnehåll med hjälp av sammanfattning och slutuppgift.

Digitalt

SOL NOVA finns som heldigitalt läromedel. Upplevelsen kan skräddarsys för varje elev genom en rad funktioner, till exempel uppläst ljud, klickbara ordförklaringar, möjlighet att justera texten och skapa egna ordlistor. För läraren finns bland annat möjlighet att skapa egna kurser för sina klasser och inlämningsfunktion för alla uppgifter.

SOL NOVA finns som heldigitalt läromedel. Upplevelsen kan skräddarsys för varje elev genom en rad funktioner, till exempel uppläst ljud, klickbara ordförklaringar, möjlighet att justera texten och skapa egna ordlistor. För läraren finns bland annat möjlighet att skapa egna kurser för sina klasser och inlämningsfunktion för alla uppgifter.

Åk 8-böckerna utkommer under 2021.

Åk 8-böckerna utkommer under 2021.

Det här är SOL NOVA! Projektledarna tar oss igenom läromedlet.

Titta på en presentation av SOL NOVA:

Titta på en presentation av SOL NOVA:

SOL NOVA Geografi

Ett modernt, heltäckande språk- och kunskaps utvecklande SOläromedel. Serien består av årskursböcker i respektive SO-ämne. SOL NOVA utgår från de reviderade kursplanerna. SOL NOVA Geografi handlar om att förstå den värld vi lever i och varför den ser ut som den gör.

Prova digitala läromedel 30 dagar
Läs mer

SOL NOVA Religion

SOL NOVA är ett modernt heltäckande läromedel och består av årskursböcker i respektive SO-ämne. SOL NOVA är språk- och kunskapsutvecklande. I SOL NOVA Religion får eleverna bygga upp en förståelse för religionens och livsåskådningars betydelse för människor.

Prova digitala läromedel 30 dagar
Läs mer

SOL NOVA Samhälle

SOL NOVA är ett modernt heltäckande läromedel och består av årskursböcker i respektive SO-ämne. SOL NOVA är språk- och kunskapsutvecklande. I SOL NOVA Samhälle får eleverna bland annat undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och se konsekvenser av samhällsförändringar.   

Prova digitala läromedel 30 dagar
Läs mer