Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

SOL NOVA Historia

SOL NOVA är SO-läromedlet för alla klassrum

SOL NOVA är ett modernt heltäckande läromedel, nära knutet till kursplanen. Serien består av årskursböcker i respektive SO-ämne. SOL NOVA är språk- och kunskapsutvecklande. I SOL NOVA Historia får eleverna se utvecklingslinjer i historia och hur samhällen förändrats genom tiderna fram till i dag. 

Läs mer...
SOL NOVA Historia 7 SOL NOVA Historia 7
SOL NOVA Historia 7

Historia 7

Utkom 5 augusti 2020

Isbn
9789127450141
Typ
Häftad
Sidantal
168
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Historia 8 Elevbok SOL NOVA Historia 8 Elevbok
SOL NOVA Historia 8 Elevbok
kommande

Historia 8

Utkommer 2 augusti 2021

Isbn
9789127450479
Typ
Häftad
Sidantal
176
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Historia 8 Digital SOL NOVA Historia 8 Digital
SOL NOVA Historia 8 Digital
Onlineprodukt
kommande

Historia 8 Digital

Utkommer 6 september 2021

Isbn
9789127450493
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
176
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Historia 7 Digital SOL NOVA Historia 7 Digital
SOL NOVA Historia 7 Digital
Onlineprodukt

Historia 7 Digital

Utkom 17 augusti 2020

Isbn
9789127450172
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
168
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om SOL NOVA Historia

I SOL NOVA Historia får eleverna veta mer om hur vi människor och våra livsförutsättningar förändrats genom historien. De olika kapitlen vävs samman av en röd tråd som ska underlätta för elever att se  utvecklingslinjer och kunna göra jämförelser mellan olika tidsperioder. I läromedlet finns också avsnitt som lyfter värdering och användning av källor och olika former av historiebruk. 

Historia 7 inleds med en beskrivning av historieämnet och varför vi läser det. Därefter följer kapitel som bland annat behandlar antiken som epok och dess betydelse för vår egen tid, den nya tidens världshandel med européernas kolonisation och slavhandel, samt industrialiseringens början. I varje kapitel finns övningar där eleverna får granska och tolka källmaterial, samt resonera om historiebruk kopplat till den aktuella tidsperioden.

Historia 8 innehåller bland annat kapitel om europe­isk nationalism och imperialism, samt världskrigens orsaker och konsekvenser. Även här får eleverna möta källmaterial och analysera historiebruk kopplat till tidsperioden.

Historia 9 behandlar efterkrigstiden, kalla kriget och framväxten av det svenska välfärdssamhället. Genom begreppen kontinuitet och förändring får eleverna läsa om de långa utvecklingslinjerna i historien och även blicka mot framtiden. Precis som tidigare finns övningar i källor och historiebruk kopplat till varje kapitel och tidsperiod.

I SOL NOVA Historia får eleverna veta mer om hur vi människor och våra livsförutsättningar förändrats genom historien. De olika kapitlen vävs samman av en röd tråd som ska underlätta för elever att se  utvecklingslinjer och kunna göra jämförelser mellan olika tidsperioder. I läromedlet finns också avsnitt som lyfter värdering och användning av källor och olika former av historiebruk. 

Historia 7 inleds med en beskrivning av historieämnet och varför vi läser det. Därefter följer kapitel som bland annat behandlar antiken som epok och dess betydelse för vår egen tid, den nya tidens världshandel med européernas kolonisation och slavhandel, samt industrialiseringens början. I varje kapitel finns övningar där eleverna får granska och tolka källmaterial, samt resonera om historiebruk kopplat till den aktuella tidsperioden.

Historia 8 innehåller bland annat kapitel om europe­isk nationalism och imperialism, samt världskrigens orsaker och konsekvenser. Även här får eleverna möta källmaterial och analysera historiebruk kopplat till tidsperioden.

Historia 9 behandlar efterkrigstiden, kalla kriget och framväxten av det svenska välfärdssamhället. Genom begreppen kontinuitet och förändring får eleverna läsa om de långa utvecklingslinjerna i historien och även blicka mot framtiden. Precis som tidigare finns övningar i källor och historiebruk kopplat till varje kapitel och tidsperiod.

Om SOL NOVA-serien

Ett SO-­läromedel för alla klassrum

Ett modernt, heltäckande språk­ och kunskaps utvecklande SO­-läromedel. Serien består av årskursböcker i respektive SO-ämne. SOL NOVA är anpassad till de reviderade kursplanerna.

Innehåll och struktur

Varje kapitel inleds med ett startuppslag som väcker elevernas intresse och förförståelse samt presenterar kapitlets centrala frågeställningar. Tydlig struktur med informativa rubriker underlättar läsförståelsen. Genom kapitlet finns kontinuerligt uppgifter som stöttar eleverna att förstå texten för att nå ämnesmålen. "Fokus på"-sidor breddar och fördjupar ämnesinnehållet. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning som knyter an till kapitlets inledande frågeställningar. Här finns också en avslutande uppgift som prövar elevernas kunskaper och förmågor utifrån kapitlets innehåll.

Ämnesspråk

För att eleverna ska tillgodogöra sig ämneskunskaperna behöver de också behärska ämnesspråket. I SOL NOVA markeras och förklaras centrala begrepp löpande i texten samt i en ordlista. I uppgifter ges förslag på begrepp som eleverna ska använda i sina svar.

Höga krav med stöttning

Kursplanerna i SO­-ämnena ställer höga krav på eleverna. För att eleverna ska kunna tillgodogöra sig faktakunskaperna är mycket stöttning inklude­rat i SOL NOVA. Uppgifter som stämmer av att eleven har förstått och kan se samband är en del av strukturen. Rubriker och kärnmeningar vägle­der in i nytt innehåll. Bilder och illustrationer kon­kretiserar innehållet.

Ett SO-­läromedel för alla klassrum

Ett modernt, heltäckande språk­ och kunskaps utvecklande SO­-läromedel. Serien består av årskursböcker i respektive SO-ämne. SOL NOVA är anpassad till de reviderade kursplanerna.

Innehåll och struktur

Varje kapitel inleds med ett startuppslag som väcker elevernas intresse och förförståelse samt presenterar kapitlets centrala frågeställningar. Tydlig struktur med informativa rubriker underlättar läsförståelsen. Genom kapitlet finns kontinuerligt uppgifter som stöttar eleverna att förstå texten för att nå ämnesmålen. "Fokus på"-sidor breddar och fördjupar ämnesinnehållet. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning som knyter an till kapitlets inledande frågeställningar. Här finns också en avslutande uppgift som prövar elevernas kunskaper och förmågor utifrån kapitlets innehåll.

Ämnesspråk

För att eleverna ska tillgodogöra sig ämneskunskaperna behöver de också behärska ämnesspråket. I SOL NOVA markeras och förklaras centrala begrepp löpande i texten samt i en ordlista. I uppgifter ges förslag på begrepp som eleverna ska använda i sina svar.

Höga krav med stöttning

Kursplanerna i SO­-ämnena ställer höga krav på eleverna. För att eleverna ska kunna tillgodogöra sig faktakunskaperna är mycket stöttning inklude­rat i SOL NOVA. Uppgifter som stämmer av att eleven har förstått och kan se samband är en del av strukturen. Rubriker och kärnmeningar vägle­der in i nytt innehåll. Bilder och illustrationer kon­kretiserar innehållet.

Strukturen i SOL NOVA

1. Kapitelstart

Aktivera förkunskaper och väck elevernas intresse med kapitelstarterna. Kapitlets ämnesinnehåll presenteras.
 

2. I varje kapitel

Tydlig struktur med informativa rubriker underlättar läsförståelsen. Utveckla elevernas ämneskunskaper med hjälp av uppgifterna.


3. Fokus på ...

Fördjupa, bredda och pröva ämnesinnehållet.
 

4. Avslutande uppslag

Pröva elevernas kunskaper och förmågor på kapitlets ämnesinnehåll med hjälp av sammanfattning och slutuppgift.

1. Kapitelstart

Aktivera förkunskaper och väck elevernas intresse med kapitelstarterna. Kapitlets ämnesinnehåll presenteras.
 

2. I varje kapitel

Tydlig struktur med informativa rubriker underlättar läsförståelsen. Utveckla elevernas ämneskunskaper med hjälp av uppgifterna.


3. Fokus på ...

Fördjupa, bredda och pröva ämnesinnehållet.
 

4. Avslutande uppslag

Pröva elevernas kunskaper och förmågor på kapitlets ämnesinnehåll med hjälp av sammanfattning och slutuppgift.

Digitalt

Digitalbok

SOL NOVA finns inom kort som digitalbok där du t.ex. kan använda zoomfunktionen för att visa bilder på storskärm i klassrummet.

Lärarhandledning

Webbaserad lärarhandledning med språk- och kunskapsutvecklande undervisningsmaterial samt uppgifter och filmer.

Digitalbok

SOL NOVA finns inom kort som digitalbok där du t.ex. kan använda zoomfunktionen för att visa bilder på storskärm i klassrummet.

Lärarhandledning

Webbaserad lärarhandledning med språk- och kunskapsutvecklande undervisningsmaterial samt uppgifter och filmer.

Åk 8-böckerna utkommer under 2021.

Åk 8-böckerna utkommer under 2021.

Presentation av SOL NOVA

Presentation av SOL NOVA

SOL NOVA utvärderingsex

Beställ ett utvärderingsexemplar

SOL NOVA Geografi

SOL NOVA är ett modernt heltäckande läromedel, nära knutet till kursplanen. Serien består av årskursböcker i respektive SO-ämne. SOL NOVA är språk- och kunskapsutvecklande. SOL NOVA Geografi handlar om att förstå den värld vi lever i och varför den ser ut som den gör.   

Läs mer

SOL NOVA Religion

SOL NOVA är ett modernt heltäckande läromedel och består av årskursböcker i respektive SO-ämne. SOL NOVA är språk- och kunskapsutvecklande. I SOL NOVA Religion får eleverna bygga upp en förståelse för religionens och livsåskådningars betydelse för människor. 

Läs mer

SOL NOVA Samhälle

SOL NOVA är ett modernt heltäckande läromedel och består av årskursböcker i respektive SO-ämne. SOL NOVA är språk- och kunskapsutvecklande. I SOL NOVA Samhälle får eleverna bland annat undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och se konsekvenser av samhällsförändringar.    

Läs mer