Jenny Rosén

Jenny Rosén är fil.dr i pedagogik och lektor i svenska som andraspråk med fokus på flerspråkighet, identitet, lärande och mångfald, Högskolan Dalarna och Stockholms universitet.