Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

SOL NOVA Religion

SOL NOVA är SO-läromedlet för alla klassrum

SOL NOVA är ett modernt heltäckande läromedel och består av årskursböcker i respektive SO-ämne. SOL NOVA är språk- och kunskapsutvecklande. I SOL NOVA Religion får eleverna bygga upp en förståelse för religionens och livsåskådningars betydelse för människor. 

Läs mer...
SOL NOVA Religion 7 SOL NOVA Religion 7
SOL NOVA Religion 7

Religion 7

Utkom 24 april 2020

Isbn
9789127450264
Typ
Häftad
Sidantal
168
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Religion 8 SOL NOVA Religion 8
SOL NOVA Religion 8
kommande

Religion 8

Utkommer 3 maj 2021

Isbn
9789127450516
Typ
Häftad
Sidantal
176
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Religion 7 Digital SOL NOVA Religion 7 Digital
SOL NOVA Religion 7 Digital
Onlineprodukt

Religion 7 Digital

Utkom 5 maj 2020

Isbn
9789127450295
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
168
Du har nått den maximala köpsumman.
SOL NOVA Religion 8 Digital SOL NOVA Religion 8 Digital
SOL NOVA Religion 8 Digital
Onlineprodukt
kommande

Religion 8 Digital

Utkommer 1 juni 2021

Isbn
9789127450530
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
176
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om SOL NOVA Religion

I SOL NOVA Religion presenteras de centrala tankegångarna i olika religioner runt om i världen med särskilt fokus på världsreligionerna. Olika trosinriktningar, och skillna­der mellan och inom dessa, introduceras på ett sam­stämmigt sätt för att kunna göra jämförelser. Läromed­let ska bidra till en ökad förståelse för religionens och andra livsåskådningars betydelse för människor i Sve­rige men också på andra platser runtom i världen.

Religion 7 börjar med ett kapitel om vad religionsäm­net handlar om och varför vi läser det i skolan. Därefter följer ett kapitel som behandlar likheter och skillnader mellan den abrahamitiska religionerna. Bokens huvud­sakliga fokus ligger sen på de tre syskonreligionerna: judendom, kristendom och islam.

Religion 8 inleds med att berätta om östasiatiska reli­gioner med särskilt fokus på hinduism och buddhism. Därefter berörs området religion­samhälle där det bland annat ingår ett kapitel om religion i Sverige.

Religion 9 ger utrymme åt olika livsåskådningar. Här ligger också ett större fokus på området etik och moral. Relationen mellan vetenskap och religion lyfts fram i denna bok.

I SOL NOVA Religion presenteras de centrala tankegångarna i olika religioner runt om i världen med särskilt fokus på världsreligionerna. Olika trosinriktningar, och skillna­der mellan och inom dessa, introduceras på ett sam­stämmigt sätt för att kunna göra jämförelser. Läromed­let ska bidra till en ökad förståelse för religionens och andra livsåskådningars betydelse för människor i Sve­rige men också på andra platser runtom i världen.

Religion 7 börjar med ett kapitel om vad religionsäm­net handlar om och varför vi läser det i skolan. Därefter följer ett kapitel som behandlar likheter och skillnader mellan den abrahamitiska religionerna. Bokens huvud­sakliga fokus ligger sen på de tre syskonreligionerna: judendom, kristendom och islam.

Religion 8 inleds med att berätta om östasiatiska reli­gioner med särskilt fokus på hinduism och buddhism. Därefter berörs området religion­samhälle där det bland annat ingår ett kapitel om religion i Sverige.

Religion 9 ger utrymme åt olika livsåskådningar. Här ligger också ett större fokus på området etik och moral. Relationen mellan vetenskap och religion lyfts fram i denna bok.

Om SOL NOVA-serien

Ett SO-­läromedel för alla klassrum

Ett modernt, heltäckande språk­ och kunskaps utvecklande SO­-läromedel. Serien består av årskursböcker i respektive SO-ämne. SOL NOVA är anpassad till de reviderade kursplanerna.

Innehåll och struktur

Varje kapitel inleds med ett startuppslag som väcker elevernas intresse och förförståelse samt presenterar kapitlets centrala frågeställningar. Tydlig struktur med informativa rubriker underlättar läsförståelsen. Genom kapitlet finns kontinuerligt uppgifter som stöttar eleverna att förstå texten för att nå ämnesmålen. "Fokus på"-sidor breddar och fördjupar ämnesinnehållet. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning som knyter an till kapitlets inledande frågeställningar. Här finns också en avslutande uppgift som prövar elevernas kunskaper och förmågor utifrån kapitlets innehåll.

Ämnesspråk

För att eleverna ska tillgodogöra sig ämneskunskaperna behöver de också behärska ämnesspråket. I SOL NOVA markeras och förklaras centrala begrepp löpande i texten samt i en ordlista. I uppgifter ges förslag på begrepp som eleverna ska använda i sina svar.

Höga krav med stöttning

Kursplanerna i SO­-ämnena ställer höga krav på eleverna. För att eleverna ska kunna tillgodogöra sig faktakunskaperna är mycket stöttning inklude­rat i SOL NOVA. Uppgifter som stämmer av att eleven har förstått och kan se samband är en del av strukturen. Rubriker och kärnmeningar vägle­der in i nytt innehåll. Bilder och illustrationer kon­kretiserar innehållet.

Ett SO-­läromedel för alla klassrum

Ett modernt, heltäckande språk­ och kunskaps utvecklande SO­-läromedel. Serien består av årskursböcker i respektive SO-ämne. SOL NOVA är anpassad till de reviderade kursplanerna.

Innehåll och struktur

Varje kapitel inleds med ett startuppslag som väcker elevernas intresse och förförståelse samt presenterar kapitlets centrala frågeställningar. Tydlig struktur med informativa rubriker underlättar läsförståelsen. Genom kapitlet finns kontinuerligt uppgifter som stöttar eleverna att förstå texten för att nå ämnesmålen. "Fokus på"-sidor breddar och fördjupar ämnesinnehållet. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning som knyter an till kapitlets inledande frågeställningar. Här finns också en avslutande uppgift som prövar elevernas kunskaper och förmågor utifrån kapitlets innehåll.

Ämnesspråk

För att eleverna ska tillgodogöra sig ämneskunskaperna behöver de också behärska ämnesspråket. I SOL NOVA markeras och förklaras centrala begrepp löpande i texten samt i en ordlista. I uppgifter ges förslag på begrepp som eleverna ska använda i sina svar.

Höga krav med stöttning

Kursplanerna i SO­-ämnena ställer höga krav på eleverna. För att eleverna ska kunna tillgodogöra sig faktakunskaperna är mycket stöttning inklude­rat i SOL NOVA. Uppgifter som stämmer av att eleven har förstått och kan se samband är en del av strukturen. Rubriker och kärnmeningar vägle­der in i nytt innehåll. Bilder och illustrationer kon­kretiserar innehållet.

Strukturen i SOL NOVA

1. Kapitelstart

Aktivera förkunskaper och väck elevernas intresse med kapitelstarterna. Kapitlets ämnesinnehåll presenteras.
 

2. I varje kapitel

Tydlig struktur med informativa rubriker underlättar läsförståelsen. Utveckla elevernas ämneskunskaper med hjälp av uppgifterna.


3. Fokus på ...

Fördjupa, bredda och pröva ämnesinnehållet.
 

4. Avslutande uppslag

Pröva elevernas kunskaper och förmågor på kapitlets ämnesinnehåll med hjälp av sammanfattning och slutuppgift.

1. Kapitelstart

Aktivera förkunskaper och väck elevernas intresse med kapitelstarterna. Kapitlets ämnesinnehåll presenteras.
 

2. I varje kapitel

Tydlig struktur med informativa rubriker underlättar läsförståelsen. Utveckla elevernas ämneskunskaper med hjälp av uppgifterna.


3. Fokus på ...

Fördjupa, bredda och pröva ämnesinnehållet.
 

4. Avslutande uppslag

Pröva elevernas kunskaper och förmågor på kapitlets ämnesinnehåll med hjälp av sammanfattning och slutuppgift.

Digitalt

Digitalbok

SOL NOVA finns inom kort som digitalbok där du t.ex. kan använda zoomfunktionen för att visa bilder på storskärm i klassrummet.

Lärarhandledning

Webbaserad lärarhandledning med språk- och kunskapsutvecklande undervisningsmaterial samt uppgifter och filmer.

Digitalbok

SOL NOVA finns inom kort som digitalbok där du t.ex. kan använda zoomfunktionen för att visa bilder på storskärm i klassrummet.

Lärarhandledning

Webbaserad lärarhandledning med språk- och kunskapsutvecklande undervisningsmaterial samt uppgifter och filmer.

Åk 8-böckerna utkommer under 2021.

Åk 8-böckerna utkommer under 2021.

Presentation av SOL NOVA

Presentation av SOL NOVA

SOL NOVA utvärderingsex

Beställ ett utvärderingsexemplar

SOL NOVA Geografi

SOL NOVA är ett modernt heltäckande läromedel, nära knutet till kursplanen. Serien består av årskursböcker i respektive SO-ämne. SOL NOVA är språk- och kunskapsutvecklande. SOL NOVA Geografi handlar om att förstå den värld vi lever i och varför den ser ut som den gör.   

Läs mer

SOL NOVA Historia

SOL NOVA är ett modernt heltäckande läromedel, nära knutet till kursplanen. Serien består av årskursböcker i respektive SO-ämne. SOL NOVA är språk- och kunskapsutvecklande. I SOL NOVA Historia får eleverna se utvecklingslinjer i historia och hur samhällen förändrats genom tiderna fram till i dag. 

Läs mer

SOL NOVA Samhälle

SOL NOVA är ett modernt heltäckande läromedel och består av årskursböcker i respektive SO-ämne. SOL NOVA är språk- och kunskapsutvecklande. I SOL NOVA Samhälle får eleverna bland annat undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och se konsekvenser av samhällsförändringar.    

Läs mer