Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Mitt i mål (2:a upplagan)

Läromedel i svenska som andraspråk med intressanta texter som bjuder till diskussion, debatt och eftertanke. Passar för sfi kurs D och språkintroduktion. 

Läs mer...
Mål Mitt i mål Textbok, andra upplagan Mål Mitt i mål Textbok, andra upplagan
Mål Mitt i mål Textbok, andra upplagan

Mål Mitt i mål Textbok, andra upplagan

ISBN 9789127435896
Utkom 3 oktober 2014
ISBN
9789127435896
Typ
Häftad
Sidantal
192
Du har nått den maximala köpsumman.
Mål Mitt i mål Övningsbok, andra upplagan Mål Mitt i mål Övningsbok, andra upplagan
Mål Mitt i mål Övningsbok, andra upplagan

Mål Mitt i mål Övningsbok, andra upplagan

ISBN 9789127435902
Utkom 4 november 2014
ISBN
9789127435902
Typ
Häftad
Sidantal
128
Du har nått den maximala köpsumman.
Mål Mitt i mål Textbok Digitalbok, andra upplagan Mål Mitt i mål Textbok Digitalbok, andra upplagan
Mål Mitt i mål Textbok Digitalbok, andra upplagan
Onlineprodukt

Mål Mitt i mål Textbok Digitalbok, andra upplagan

ISBN 9789127445079
Uppdateras löpande
ISBN
9789127445079
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
192
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Mitt i mål

Reviderad och moderniserad upplaga

Nya upplagan av Mitt i mål innehåller flera olika texttyper, allt från berättelser och faktatexter till dialoger, dikter och sånger. Texterna är intressanta och bjuder till
 diskussion, debatt och eftertanke. Mitt i mål vänder sig till både ungdomar och vuxna
som läser sfi kurs D eller motsvarande nivå inom andra skolformer.

Kommunicera, reflektera och skriv

Med Mitt i mål får eleverna reflektera och uttrycka sina åsikter i samband med läsningen. Genom boken löper även en skrivkurs och övningar inom lärande och studieteknik för att förbereda eleven på fortsatta studier. Samtidigt ger bokens olika texttyper, dialoger och hörövningar eleverna grundlig träning i att läsa, lyssna och svara på frågor om formellt såväl som informellt språk. Texter, dialoger och hörövningar rör sig i olika miljöer i vardagslivet, det svenska samhället och i arbetslivet.

Övningsboken följer textboken

Övningsboken följer upp texter och teman i textboken och eleven får möjlighet att repetera och fördjupa sina kunskaper i grammatik, läsförståelse och att skriva.

Digitalt

Extramaterial: Ljudfiler med alla textbokens dialoger och hörövningar finns inlästa. Allt extramaterial, som facit och ordlistor nås via Mina sidor. Det är gratis och enkelt att öppna ett konto.

Digitalbok: I den digitala versionen av boken är extramaterialet intregrerat (hörövningar, facit och ordlistor). 

Kort om Mitt i mål:

* Moderna texter
* För vuxna & ungdomar
* Om Sverige idag
* Kulturella jämförelser
* Anpassad efter nya kursplanen
* Sfi kurs D
* Språkintroduktion
* Genrepedagogik och texttyper

Reviderad och moderniserad upplaga

Nya upplagan av Mitt i mål innehåller flera olika texttyper, allt från berättelser och faktatexter till dialoger, dikter och sånger. Texterna är intressanta och bjuder till
 diskussion, debatt och eftertanke. Mitt i mål vänder sig till både ungdomar och vuxna
som läser sfi kurs D eller motsvarande nivå inom andra skolformer.

Kommunicera, reflektera och skriv

Med Mitt i mål får eleverna reflektera och uttrycka sina åsikter i samband med läsningen. Genom boken löper även en skrivkurs och övningar inom lärande och studieteknik för att förbereda eleven på fortsatta studier. Samtidigt ger bokens olika texttyper, dialoger och hörövningar eleverna grundlig träning i att läsa, lyssna och svara på frågor om formellt såväl som informellt språk. Texter, dialoger och hörövningar rör sig i olika miljöer i vardagslivet, det svenska samhället och i arbetslivet.

Övningsboken följer textboken

Övningsboken följer upp texter och teman i textboken och eleven får möjlighet att repetera och fördjupa sina kunskaper i grammatik, läsförståelse och att skriva.

Digitalt

Extramaterial: Ljudfiler med alla textbokens dialoger och hörövningar finns inlästa. Allt extramaterial, som facit och ordlistor nås via Mina sidor. Det är gratis och enkelt att öppna ett konto.

Digitalbok: I den digitala versionen av boken är extramaterialet intregrerat (hörövningar, facit och ordlistor). 

Kort om Mitt i mål:

* Moderna texter
* För vuxna & ungdomar
* Om Sverige idag
* Kulturella jämförelser
* Anpassad efter nya kursplanen
* Sfi kurs D
* Språkintroduktion
* Genrepedagogik och texttyper