Nya Mål 3

Sv. som andraspråk
Förberedelseklass GY Språkintro VUX

Böckerna är avsedda för vuxna som läser svenska som andraspråk på grundskolenivå och förutsätter kunskaper motsvarande godkänd sfi kurs D. Läroboken innehåller obearbetade skönlitterära texter och faktatexter, som följs av arbetsuppgifter av tre slag: läsförståelse, ordkunskap och fördjupning.

Tryckta läromedel

Mål Nya Mål 3 Facit till Övningsbok Mål Nya Mål 3 Facit till Övningsbok
Mål Nya Mål 3 Facit till Övningsbok
Utgiven: 2002-05-22
16 Sidor
ISBN 9789127505964
Häftad
69 kr
Mål Nya Mål 3 Lärobok Mål Nya Mål 3 Lärobok
Mål Nya Mål 3 Lärobok
Utgiven: 2002-01-07
320 Sidor
ISBN 9789127505896
Häftad
275 kr
Mål Nya Mål 3 Övningsbok Mål Nya Mål 3 Övningsbok
Mål Nya Mål 3 Övningsbok
Utgiven: 2002-05-17
176 Sidor
ISBN 9789127505902
Häftad
179 kr

Om Nya mål 3

Nya mål 3 lär sig eleverna om det svenska kulturarvet samtidigt som de fördjupar sina läskunskaper. I boken finns uppgifter som syftar till att få igång samtal om kulturella skillnader och likheter - och innehållet kan gärna ställas i relation till deltatgarnas egna erfarenheter och kulturella bakgrund.

Texterna i Nya mål 3 är av varierande svårighetsgrad och kan läsas intensivt eller extensivt - gruppends eller den enskilde deltagarens intressen och förutsättningar får avgöra. Här finns texter av bland andra Liza Marklund, Lars Forssell, Beate Grimslund och Lena Andersson.

Nya mål 3 är indelad i tio kapitel. Varje kapitel innehåller:
* Inledande faktatext
* Dialog
* Allmänna faktatexter
* Ett bildtema
* Avsnittet "Fundera och diskutera
* Författarporträtt
* Ett antal skönlitterära texter

Komplettera gärna med Övningsboken och Målgrammatiken