Nya Mål 3

Böckerna är avsedda för vuxna som läser svenska som andraspråk på grundskolenivå och förutsätter kunskaper motsvarande godkänd sfi kurs D. Läroboken innehåller obearbetade skönlitterära texter och faktatexter, som följs av arbetsuppgifter av tre slag: läsförståelse, ordkunskap och fördjupning.

Tryckta läromedel

Mål Nya Mål 3 Facit till Övningsbok
Häftad 16 sidor. 2002-05-22. ISBN 9789127505964
65 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Mål Nya Mål 3 Lärobok
Häftad 320 sidor. 2002-01-07. ISBN 9789127505896
273 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Mål Nya Mål 3 Övningsbok
Häftad 176 sidor. 2002-05-17. ISBN 9789127505902
175 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Nya mål 3

Nya mål 3 lär sig eleverna om det svenska kulturarvet samtidigt som de fördjupar sina läskunskaper. I boken finns uppgifter som syftar till att få igång samtal om kulturella skillnader och likheter - och innehållet kan gärna ställas i relation till deltatgarnas egna erfarenheter och kulturella bakgrund.

Texterna i Nya mål 3 är av varierande svårighetsgrad och kan läsas intensivt eller extensivt - gruppends eller den enskilde deltagarens intressen och förutsättningar får avgöra. Här finns texter av bland andra Liza Marklund, Lars Forssell, Beate Grimslund och Lena Andersson.

Nya mål 3 är indelad i tio kapitel. Varje kapitel innehåller:
* Inledande faktatext
* Dialog
* Allmänna faktatexter
* Ett bildtema
* Avsnittet "Fundera och diskutera
* Författarporträtt
* Ett antal skönlitterära texter

Komplettera gärna med Övningsboken och Målgrammatiken