Jenny Uddling

Mitt i mål Mitt i mål (2:a upplagan)

Läromedel i svenska som andraspråk med intressanta texter som bjuder till diskussion, debatt och eftertanke. Passar för sfi kurs D och språkintroduktion.

Läs mer