Mitt i mål (2:a upplagan)

Digital lärresurs SFI, Studieväg 2 SFI, Studieväg 3 Sv. som andraspråk
Förberedelseklass GY SFI Språkintro VUX

Läromedel i svenska som andraspråk med intressanta texter som bjuder till diskussion, debatt och eftertanke. Passar för sfi kurs D och språkintroduktion.


Tryckta läromedel

Mål Mitt i mål Textbok, andra upplagan Mål Mitt i mål Textbok, andra upplagan
Mål Mitt i mål Textbok, andra upplagan
Utgivningsdatum 2014-10-03
192 Sidor
ISBN 9789127435896
Häftad
Provläs
Mål Mitt i mål Övningsbok, andra upplagan Mål Mitt i mål Övningsbok, andra upplagan
Mål Mitt i mål Övningsbok, andra upplagan
Utgivningsdatum 2014-11-04
128 Sidor
ISBN 9789127435902
Häftad

Digitala läromedel

Mål Mitt i mål Textbok Digital, andra upplagan Mål Mitt i mål Textbok Digital, andra upplagan
Mål Mitt i mål Textbok Digital, andra upplagan
Utgivningsdatum 2015-08-28
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127443617
Onlineprodukt
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

Mitt i mål

Om Mitt i mål

Reviderad och moderniserad upplaga

Nya upplagan av Mitt i mål innehåller flera olika texttyper, allt från berättelser och faktatexter till dialoger, dikter och sånger. Texterna är intressanta och bjuder till
 diskussion, debatt och eftertanke. Mitt i mål vänder sig till både ungdomar och vuxna
som läser sfi kurs D eller motsvarande nivå inom andra skolformer.

Kommunicera, reflektera och skriv

Med Mitt i mål får eleverna reflektera och uttrycka sina åsikter i samband med läsningen. Genom boken löper även en skrivkurs och övningar inom lärande och studieteknik för att förbereda eleven på fortsatta studier. Samtidigt ger bokens olika texttyper, dialoger och hörövningar eleverna grundlig träning i att läsa, lyssna och svara på frågor om formellt såväl som informellt språk. Texter, dialoger och hörövningar rör sig i olika miljöer i vardagslivet, det svenska samhället och i arbetslivet.

Övningsboken följer textboken

Övningsboken följer upp texter och teman i textboken och eleven får möjlighet att repetera och fördjupa sina kunskaper i grammatik, läsförståelse och att skriva.

Digitalt

Extramaterial: Ljudfiler med alla textbokens dialoger och hörövningar finns inlästa. Allt extramaterial, som facit och ordlistor nås via Mina sidor. Det är gratis och enkelt att öppna ett konto.

Digitalbok: I den digitala versionen av boken är extramaterialet intregrerat (hörövningar, facit och ordlistor). 

Kort om Mitt i mål:

* Moderna texter
* För vuxna & ungdomar
* Om Sverige idag
* Kulturella jämförelser
* Anpassad efter nya kursplanen
* Sfi kurs D
* Språkintroduktion
* Genrepedagogik och texttyper