Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Fixa texten grundläggande sva

För grundläggande sva

Med Fixa texten grundläggande sva blir eleven medveten om vad som skiljer olika texttyper åt. Utifrån de tre S:en – syfte, språk och struktur – får eleven stöttning i att läsa, förstå och själv skriva olika slags texter.

Läs mer...
Fixa texten grundläggande sva Fixa texten grundläggande sva
Fixa texten grundläggande sva

Fixa texten grundläggande sva

ISBN 9789127457478
Utkom 9 oktober 2020
ISBN
9789127457478
Typ
Häftad
Sidantal
248
Du har nått den maximala köpsumman.
Fixa texten grundläggande sva Lärarhandledning Webb Fixa texten grundläggande sva Lärarhandledning Webb
Fixa texten grundläggande sva Lärarhandledning Webb
Onlineprodukt

Fixa texten grundläggande sva Lärarhandledning Webb

ISBN 9789127460935
Uppdateras löpande
ISBN
9789127460935
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Fixa texten grundläggande sva

Fixa texten för grundläggande sva innehåller tio kapitel som vart och ett behandlar en texttyp. Alla texter presenteras utifrån samma tydliga och stöttande struktur:

1. Förförståelse
Aktivera elevernas förkunskaper och skapa förförståelse för både texttypen och innehållet. Här introduceras centrala ord och begrepp.

2. Mönstertext
Mönstertexten visar på typiska drag både vad gäller språk och struktur.

3. Fakta om
I det här avsnittet analyseras mönstertexten utifrån syfte, språk och struktur och det finns rikligt med exempel som visar på de typiska dragen för den aktuella texttypen.

4. Arbeta med
Här får eleven arbeta med mönstertexten på flera nivåer. Avsnittet inleds med läsförståelse både på och mellan raderna. Sedan följer arbete med typiska språkliga drag och avslutningsvis finns uppgifter som fokuserar på strukturen i texten. Dessutom finns uppgifter kring de centrala ord och begrepp som presenteras i introduktionen.

5. Skriv din egen text
Kapitlet avslutas med att eleven skriver sin egen text. Inför det egna skrivandet finns alltid en uppgift som eleverna arbetar med i grupp. Eleven får stöttning både i det förberedande arbetet med sin egen text och själva skrivandet. Dessutom presenteras en arbetsgång för responsarbete innan eleven bearbetar och lämnar in till läraren.

Längst bak i boken finns Uppslaget som är en uppslagsdel med allmänna skrivråd med rubriker som Skriv rätt och riktigt, Skriv med struktur och variation, Använd grammatiken och Källor och källkritik. 

Fixa texten innehåller tio kapitel som vart och ett behandlar en texttyp:

* Nyhetsartiklar och notiser
* Instruktioner
* Sagor
* Insändare
* Formella brev
* Faktatexter
* Tal
* Reportage
* Dikter
* Noveller

Lärarhandledning

Den webbaserade lärarhandledningen är indelad i Före, Under och Efter. Här finns bland annat material för att arbeta med förförståelse utifrån introduktionsbilderna som kan visas på storbild. Andra delar handlar om att modellera lässtrategier och att arbeta med källkritik. Lärarhandledningen innehåller dessutom ett stort antal kopieringsunderlag med kompletterande uppgifter och ett bedömningsstöd.

Licensen gäller för en lärare i 12 månader.

Kostnadsfritt extramaterial

Fixa texten grundläggande sva fortsätter på webben. Här finns kostnadsfritt extramaterial i form av ljudfiler och facit. Samtliga mönstertexter är inlästa av författaren Pär Sahlin.

Fixa texten för grundläggande sva innehåller tio kapitel som vart och ett behandlar en texttyp. Alla texter presenteras utifrån samma tydliga och stöttande struktur:

1. Förförståelse
Aktivera elevernas förkunskaper och skapa förförståelse för både texttypen och innehållet. Här introduceras centrala ord och begrepp.

2. Mönstertext
Mönstertexten visar på typiska drag både vad gäller språk och struktur.

3. Fakta om
I det här avsnittet analyseras mönstertexten utifrån syfte, språk och struktur och det finns rikligt med exempel som visar på de typiska dragen för den aktuella texttypen.

4. Arbeta med
Här får eleven arbeta med mönstertexten på flera nivåer. Avsnittet inleds med läsförståelse både på och mellan raderna. Sedan följer arbete med typiska språkliga drag och avslutningsvis finns uppgifter som fokuserar på strukturen i texten. Dessutom finns uppgifter kring de centrala ord och begrepp som presenteras i introduktionen.

5. Skriv din egen text
Kapitlet avslutas med att eleven skriver sin egen text. Inför det egna skrivandet finns alltid en uppgift som eleverna arbetar med i grupp. Eleven får stöttning både i det förberedande arbetet med sin egen text och själva skrivandet. Dessutom presenteras en arbetsgång för responsarbete innan eleven bearbetar och lämnar in till läraren.

Längst bak i boken finns Uppslaget som är en uppslagsdel med allmänna skrivråd med rubriker som Skriv rätt och riktigt, Skriv med struktur och variation, Använd grammatiken och Källor och källkritik. 

Fixa texten innehåller tio kapitel som vart och ett behandlar en texttyp:

* Nyhetsartiklar och notiser
* Instruktioner
* Sagor
* Insändare
* Formella brev
* Faktatexter
* Tal
* Reportage
* Dikter
* Noveller

Lärarhandledning

Den webbaserade lärarhandledningen är indelad i Före, Under och Efter. Här finns bland annat material för att arbeta med förförståelse utifrån introduktionsbilderna som kan visas på storbild. Andra delar handlar om att modellera lässtrategier och att arbeta med källkritik. Lärarhandledningen innehåller dessutom ett stort antal kopieringsunderlag med kompletterande uppgifter och ett bedömningsstöd.

Licensen gäller för en lärare i 12 månader.

Kostnadsfritt extramaterial

Fixa texten grundläggande sva fortsätter på webben. Här finns kostnadsfritt extramaterial i form av ljudfiler och facit. Samtliga mönstertexter är inlästa av författaren Pär Sahlin.

Författaren Pär Sahlin berättar om Fixa texten och Fixa texten grundläggande sva.

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet
Jag gillar att det är en lätt, återkommande struktur att följa med bra exempeltexter. Jag tycker om Uppslaget som sammanfattar och tar upp det som jag ser är svårt för sva-elever. En bok man har nytta av även på gymnasienivå. Carina Arvidsson, sva-lärare
Äntligen en Fixa texten för grundläggande sva. Med texttyper som vi vill ta upp! Lärare på Grundvux
De utvalda genrerna med mönstertexter kan alla vara relevanta för andraspråksinlärare. Läromedlet är tydligt strukturerat och kan användas som en bra handbok. Helhetsbetyg: 5. BTJ-häftet nr 1, 2021

 


 


Summit grundläggande matematik

Summit grundläggande matematik är en läromedelsserie anpassad för ungdomar och vuxna med begränsad studievana och med andra modersmål än svenska. 

Läs mer

Vägar till SO

Vägar till SO är ett språk- och kunskapsutvecklande läromedel för elever i förberedelseklass eller på språkintroduktion. Passar elever som kommit en bit i sin språkutveckling och är redo att hitta vägarna in i SO-ämnena.

Läs mer