Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Fixa texten grundläggande sva

Med Fixa texten blir eleven medveten om vad som skiljer olika texttyper åt. Utifrån de tre S:en – syfte, språk och struktur – får eleven stöttning i att läsa, förstå och själv skriva olika slags texter.

Läs mer...
Fixa texten grundläggande sva Fixa texten grundläggande sva
Fixa texten grundläggande sva
kommande

Fixa texten grundläggande sva

Utkommer 5 oktober 2020

Isbn
9789127457478
Typ
Häftad
Sidantal
224
Du har nått den maximala köpsumman.
329 kr
Fixa texten grundläggande sva Fixa texten grundläggande sva
Fixa texten grundläggande sva
Utkommer 5 okt 2020
ISBN 9789127457478
329 kr
Fixa texten grundläggande sva
Fixa texten grundläggande sva
329 kr
Fixa texten grundläggande sva Fixa texten grundläggande sva
Fixa texten grundläggande sva
Utkommer 5 okt 2020
ISBN 9789127457478
329 kr
Fixa texten grundläggande sva
Fixa texten grundläggande sva
Ingen Författare
Fixa texten grundläggande sva
Fixa texten grundläggande sva

Andra intressanta titlar

Om Fixa texten grundläggande sva

Fixa texten för grundläggande sva innehåller tio kapitel som vart och ett behandlar en texttyp. Alla texter presenteras utifrån samma tydliga och stöttande struktur:

1. Förförståelse
Aktivera elevernas förkunskaper och skapa förförståelse för både texttypen och innehållet. Här introduceras centrala ord och begrepp.

2. Mönstertext
Mönstertexten visar på typiska drag både vad gäller språk och struktur.

3. Fakta om
I det här avsnittet analyseras mönstertexten utifrån syfte, språk och struktur och det finns rikligt med exempel som visar på de typiska dragen för den aktuella texttypen.

4. Arbeta med
Här får eleven arbeta med mönstertexten på flera nivåer. Avsnittet inleds med läsförståelse både på och mellan raderna. Sedan följer arbete med typiska språkliga drag och avslutningsvis finns uppgifter som fokuserar på strukturen i texten. Dessutom finns uppgifter kring de centrala ord och begrepp som presenteras i introduktionen.

5. Skriv din egen text
Kapitlet avslutas med att eleven skriver sin egen text. Inför det egna skrivandet finns alltid en uppgift som eleverna arbetar med i grupp. Eleven får stöttning både i det förberedande arbetet med sin egen text och själva skrivandet. Dessutom presenteras en arbetsgång för responsarbete innan eleven bearbetar och lämnar in till läraren.

Längst bak i boken finns Uppslaget som är en uppslagsdel med allmänna skrivråd med rubriker som Skriv rätt och riktigt, Källkritik, Sammanfatta, Resonera och Grammatik.

Lärarhandledning

Till Fixa texten för grundläggande sva kommer det en lärarhandledning och webbövningar med fokus på ord och begrepp och grammatik. Mer information kommer i våra nyhetsbrev.

Fixa texten innehåller tio kapitel som vart och ett behandlar en texttyp:

* Reportage
* Instruktioner
* Sagor
* Insändare
* Formella brev
* Faktatexter
* Tal
* Nyhetsartiklar och notiser
* Dikter
* Noveller

Äntligen en Fixa texten för grundläggande sva. Med texttyper som vi vill ta upp! Lärare på Grundvux

Utvärderingsexemplar Fixa texten

Beställ

 


Summit grundläggande matematik

Summit grundläggande matematik är en läromedelsserie anpassad till ungdomar och vuxna med begränsad studievana och med andra modersmål än svenska. Den omfattar hela grundskolans matematik och kan till exempel användas för vuxenutbildning på grundläggande nivå, på gymnasieskolans introduktionsprogram eller i grundskolans förberedelseklass.

Läs mer

Vägar till SO

Vägar till SO är ett språk- och kunskapsutvecklande läromedel som passar elever i förberedelseklass eller på språkintroduktion. 

Läs mer