Yrkessvenska i barnomsorgen

För elever som studerar svenska som andraspråk och vill utveckla sina kunskaper i yrkessvenska inom barnomsorgen.

Tryckta läromedel

Yrkessvenska i barnomsorgen
Häftad 128 sidor. 2018-01-17. ISBN 9789127451438
169 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

Yrkessvenska i barnomsorgen Digital
Onlineprodukt 128 sidor. 2018-04-26. ISBN 9789127451445
99 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Yrkessvenska i barnomsorgen

Om Yrkessvenska i barnomsorgen

Yrkessvenska i barnomsorgen förbereder elever för arbete, praktik eller vidare studier inom barnomsorgen. Genom att kombinera relevanta ämneskunskaper med språkträning ger boken en bra språklig grund och färdigheter för att arbeta med barn. Yrkessvenska i barnomsorgen är i första hand tänkt för elever som har läst svenska som andraspråk och vill studera vidare mer yrkesinriktat. Boken kan användas inom vuxenutbildningens yrkesförberedande kurser. Även eleversom läser barn- och fritidsprogrammet med språkstöd har stor nytta av boken.

Kombinerar fakta och etiskt förhållningssätt

Yrkessvenska i barnomsorgen innehåller 10 kapitel som bland annat tar upp ämnen som förskolans lärande uppdrag, förskolans organisation, barnsäkerhet och personalsamverkan. I varje kapitel får eleverna även reflektera kring frågor som rör vikten av etiskt förhållningssätt samt demokratiska värden. Tydlig struktur gör boken lätt att arbeta med; kapitlen inleds med tydliga och konkreta mål. Därefter följer frågor och nyckelbegrepp som hjälper eleverna attaktivera deras förkunskaper om ämnet.

Berättelsen gör kunskapen konkret och vardagsnära

Varje kapitel består av två texter: den första texten är en beskrivande faktatext som berör en aspekt av arbetet inom barnomsorgen på ett teoretiskt sätt och den andra texten är en berättelse utifrån ett barn som är huvudpersonen genom hela boken. Ämneskunskaperna från faktatexterna konkretiseras i berättelserna och erbjuder en möjlighet att träna yrkesspråket i en meningsfull och verklighetsnära kontext.

Övningar och repetetioner hjälper till att utveckla språket

Till texterna hör läsförståelseuppgifter, ordövningar och enkla skrivuppgifter. Till varje kapitel hör även ett stort antal webbövningar där eleverna får träna ordkunskap och grammatik. Varje kapitel avslutas med en sammanfattningsom knyter an till målen och som med fördel kan användas som repetition eller för att få en överblick över kapitlets innehåll.

Perfekt för distansstudier

De självrättande webbövningarna samt facit till läsförståelsefrågorna gör att boken passar bra för elever som vill studera på distans eller på egen hand.

Digitalt

Digitalbok med inlästa texter, webbövningar, ordlistor och skrivbara pdf:er
Extramaterial med webbövningar och inlästa texter