Yrkessvenska i barnomsorgen

Kombinerar yrkeskompetenser och svenskkunskaper

Digital lärresurs SFI SFI, Studieväg 3
SFI VUX

Yrkessvenska i barnomsorgen förbereder elever för arbete, praktik eller vidare studier inom barnomsorgen. Genom att kombinera relevanta  ämneskunskaper med språkträning ger boken en bra språklig grund och färdigheter för att arbeta med barn.


Tryckta läromedel

Yrkessvenska i barnomsorgen Yrkessvenska i barnomsorgen
Yrkessvenska i barnomsorgen
Utgivningsdatum 2018-01-17
128 Sidor
ISBN 9789127451438
Häftad
Provläs

Digitala läromedel

Yrkessvenska i barnomsorgen Digital Yrkessvenska i barnomsorgen Digital
Yrkessvenska i barnomsorgen Digital
Utgivningsdatum 2018-04-26
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127451445
Onlineprodukt

Kostnadsfritt extramaterial

Yrkessvenska i barnomsorgen

Om Yrkessvenska i barnomsorgen

Yrkessvenska i barnomsorgen passar för elever som har läst svenska som andraspråk och vill studera vidare mer yrkesinriktat och kan även användas i yrkesförberedande kurser samt av elever som läser barn- och fritidsprogrammet med språkstöd.

Boken innehåller tio kapitel som bland annat tar upp ämnen som förskolans lärandeuppdrag, förskolans organisation, barnsäkerhet och personalsamverkan. I varje kapitel får eleverna även reflektera kring frågor som rör vikten av etiskt förhållningssätt samt demokratiska värden.

Tydlig kapitelstruktur

Kapitlen inleds med tydliga och konkreta mål. Därefter följer frågor och nyckelbegrepp som hjälper eleverna att aktivera sina förkunskaper om ämnet. Varje kapitel består av två texter: en faktatext som berör en aspekt av arbetet inom barnomsorgen på ett teoretiskt sätt och en berättelse utifrån ett barn som är huvudpersonen genom hela boken.

Ämneskunskaperna från faktatexterna konkretiseras i berättelserna och eleven får möjlighet att träna yrkesspråket i en meningsfull och verklighetsnära kontext. Till texterna hör läsförståelseuppgifter, ordövningar och enkla  skrivuppgifter. Till varje kapitel hör även ett stort antal webbövningar där eleverna får träna ordkunskap och grammatik.

Kostnadsfritt extramaterial

Yrkessvenska i barnomsorgen fortsätter på webben! Här finns extramaterial som inlästa texter och webbövningar.

Digitalbok

Yrkessvenska i barnomsorgen finns även som digitalbok med webbövningar, inlästa texter, skrivbara pdf:er och ordlistor.