Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Vägar till SO

Vägar till SO är ett språk- och kunskapsutvecklande läromedel som passar elever i förberedelseklass eller på språkintroduktion. 

Läs mer...
Vägar till SO Elevbok Vägar till SO Elevbok
Vägar till SO Elevbok

Elevbok

Utkom 15 juni 2018

Isbn
9789127451797
Typ
Häftad
Sidantal
228
Du har nått den maximala köpsumman.
288 kr
Vägar till SO Elevbok Vägar till SO Elevbok
Elevbok
Utkom 15 jun 2018
ISBN 9789127451797
288 kr
Vägar till SO Elevbok
Elevbok
288 kr
Vägar till SO Elevbok Vägar till SO Elevbok
Elevbok
Utkom 15 jun 2018
ISBN 9789127451797
288 kr
Vägar till SO Elevbok
Elevbok
Ingen Författare
Vägar till SO Elevbok
Vägar till SO Elevbok
Vägar till SO Elevbok Digital Vägar till SO Elevbok Digital
Vägar till SO Elevbok Digital
Onlineprodukt

Elevbok Digital

Utkom 25 september 2018

Isbn
9789127454675
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
228
Du har nått den maximala köpsumman.
139 kr
Vägar till SO Elevbok Digital Vägar till SO Elevbok Digital
Elevbok Digital
Utkom 25 sep 2018
ISBN 9789127454675
139 kr
Vägar till SO Elevbok Digital
Elevbok Digital
139 kr
Vägar till SO Elevbok Digital Vägar till SO Elevbok Digital
Elevbok Digital
Utkom 25 sep 2018
ISBN 9789127454675
139 kr
Vägar till SO Elevbok Digital
Elevbok Digital
Ingen Författare
Vägar till SO Elevbok Digital
Vägar till SO Elevbok Digital

Andra intressanta titlar

Om Vägar till SO

Vägar till SO utgår från kursplanen för åk 7-9 och fokuserar på att utveckla elevernas förmågor i alla fyra SO-ämnen. I varje ämne görs nedslag i det centrala innehållet. Eleverna får strategier för att ta sig an komplexa ämnestexter och utveckla ett ämnesspråk. Den språkutvecklande stöttningen består till exempel av förförståelseövningar, ord- och begreppsförklaringar, läsförståelsefrågor och skrivmallar.

Återkommande metoder i Vägar till SO 

* Arbeta med centrala begrepp
* Para ihop ord och bild
* Vilka påståenden stämmer?
* Venndiagram
* Nu, då och i framtiden
* Skapa samband

Innehållet i respektive ämne är:

Samhällskunskap:
1. Demokrati och mänskliga rättigheter
2. Så styrs Sverige
3. Ekonomi i samhället

Geografi:
1. Väder och klimat
2. Jordens befolkning
3. Naturresurser och hållbar utveckling

Historia:
1. Franska revolutionen
2. Industriella revolutionen
3. Folkmord

Religion:
1. Vad är religion?
2. Våra fem världsreligioner

Urvalet i de fyra SO-ämnena är både kulturneutralt och kulturspecifikt. Det kulturneutrala är exempelvis avsnitten om klimat, väder och jordens befolkning medan det kulturspecifika rör Sveriges stadsskick och samhällsekonomi.

Innehållet utgår delvis från Skolverkets kartläggningsmaterial av nyanlända elevers kunskaper steg 3. På så sätt kan läraren enkelt anpassa undervisningen utifrån elevernas tidigare kunskaper inom ämnena.

Varje ämnesområde avslutas med en uppgift som är möjlig att bedöma i förhållande till kunskapskraven i respektive SO-ämne. På så sätt kan både lärare och elever följa elevernas utveckling.

SO-lärare eller SVA-lärare?

Vägar till SO fungerar mycket bra att arbeta med för såväl ämneslärare i SO med nyanlända elever i sin klass, och för SVA-läraren som undervisar i SO i exempelvis föreberedelseklass. SO-läraren får stöttning i det språkutvecklande arbetssättet och SVA-läraren får stöttning med ämnesinnehållet.

 


 


Omvärldskunskap – Grundläggande NO och SO på lätt svenska

Med Omvärldskunskap – grundläggande NO och SO på lätt svenska utvecklar eleverna sin svenska och får samtidigt grundläggande ämneskunskaper i no- och so-ämnena. Boken passar för sfi samt för sva-undervisning i grundskolans förberedelseklasser och i gymnasieskolans språkintroduktionsklasser.  

Läs mer