Summit - grundläggande matematik

Hela grundskolans matematik samlad i fyra böcker. För elever som går vuxenutbildning på grundläggande nivå, introduktionsprogram eller i förberedelseklass. Första och andra boken finns till försäljning redan nu, Summit 3 och 4 utkommer under 2019.

Tryckta läromedel

Summit 3 grundläggande matematik Kommande
Häftad 248 sidor. 2019-03-08. ISBN 9789127451544
209 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Summit 4 grundläggande matematik Kommande
Häftad 248 sidor. 2019-08-12. ISBN 9789127451551
209 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Summit 1 grundläggande matematik
Häftad 144 sidor. 2017-08-11. ISBN 9789127449510
159 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Summit 2 grundläggande matematik
Häftad 168 sidor. 2018-02-16. ISBN 9789127448827
159 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Summit - grundläggande matematik

Serien har tydlig koppling till kursplanerna för vuxenutbildning på grundläggande nivå samt grundskolan och är på flera olika sätt anpassad till ungdomar och vuxna med begränsad studievana och med andra modersmål än svenska.

Framstegskartan

När eleverna öppnar Summit finns en karta över den färdväg som ligger framför dem. Här planerar och utvärderar devarje etapp individuellt och kan tydligt se sina egna framsteg. Base Camp och Check Point hjälper dem att stämma av sina kunskaper och förmågor längs vägen till toppen.

Lättläst som stärker förståelse

Summit är skriven på lättläst svenska som stärker elevernas förståelse för matematiken. Ord och begrepp är granskade med tanke på elever med andra modersmål än svenska. Tilltal och bildspråk är anpassat för ungdomar och vuxna

Behåll fokus med tydlig struktur

Med en tydlig struktur och lugn layout hjälper Summit eleverna att behålla fokus. Deskriver direkt i boken och ser sina lösningar ihop med uppgiften, och behöver varken hålla reda på lösa blad eller växla mellan bok och skrivhäfte.

Konkret - visuellt - abstrakt

Innehållet i Summit tar ofta avstamp i elevens vardag för att göra matematiken så meningsfull som möjligt. För att skapa förståelse används ett konkret och tydligt bildspråk som kopplar till det mera bstrakta. Samtidigt stärks eleverna i sin språkutveckling.

Digital kompetens och programmering

I Summit finns inslag av både programmering och användning av digitala verktyg, till exempel GeoGebra.

Utgivning

Summit 3 och 4 kommer under 2019.

Utvärderingsexemplar av Summit 1 och 2

Beställ utvärderingsexemplar