Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Summit grundläggande matematik

Grundskolans matematik i fyra böcker

Summit grundläggande matematik är en läromedelsserie anpassad till ungdomar och vuxna med begränsad studievana och med andra modersmål än svenska. Den omfattar hela grundskolans matematik och kan till exempel användas för vuxenutbildning på grundläggande nivå, på gymnasieskolans introduktionsprogram eller i grundskolans förberedelseklass.

Läs mer...
Summit 1 grundläggande matematik Summit 1 grundläggande matematik
Summit 1 grundläggande matematik

Summit 1 grundläggande matematik

Utkom 11 augusti 2017

Isbn
9789127449510
Typ
Häftad
Sidantal
144
Du har nått den maximala köpsumman.
Summit 2 grundläggande matematik Summit 2 grundläggande matematik
Summit 2 grundläggande matematik

Summit 2 grundläggande matematik

Utkom 16 februari 2018

Isbn
9789127448827
Typ
Häftad
Sidantal
168
Du har nått den maximala köpsumman.
Summit 3 grundläggande matematik Summit 3 grundläggande matematik
Summit 3 grundläggande matematik

Summit 3 grundläggande matematik

Utkom 8 augusti 2019

Isbn
9789127451544
Typ
Häftad
Sidantal
256
Du har nått den maximala köpsumman.
Summit 4 grundläggande matematik Summit 4 grundläggande matematik
Summit 4 grundläggande matematik
kommande

Summit 4 grundläggande matematik

Utkommer 9 april 2021

Isbn
9789127451551
Typ
Häftad
Sidantal
248
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Summit grundläggande matematik

Summit och kursplanerna

Summit grundläggande matematik består av fyra böcker som tillsammans omfattar de hela grundskolans matematik. Böckerna har tydlig koppling till kursplanerna för komvux på grundläggande nivå samt grundskolan.

Summit 1 följer det centrala innehållet i Nationell delkurs 1 för komvux på grundläggande nivå.
Summit 2 följer det centrala innehållet i Nationell delkurs 2 för komvux på grundläggande nivå.
Summit 1 och 2 tillsammans motsvarar det centrala innehållet för grundskolans kursplan årskurs 1-3.

Summit 3 följer det centrala innehållet i Nationell delkurs 3 för komvux på grundläggande nivå
och motsvarar det centrala innehållet för grundskolans kursplan årskurs 4-6.

Summit 4 följer det centrala innehållet i Nationell delkurs 4 för komvux på grundläggande nivå
och motsvarar det centrala innehållet för grundskolans kursplan årskurs 7-9.

Framstegskartan

När eleverna öppnar Summit finns en karta över den färdväg som ligger framför dem. Här planerar och utvärderar devarje etapp individuellt och kan tydligt se sina egna framsteg. Base Camp och Check Point hjälper dem att stämma av sina kunskaper och förmågor längs vägen till toppen.

Lättläst som stärker förståelse

Summit är skriven på lättläst svenska som stärker elevernas förståelse för matematiken. Ord och begrepp är granskade med tanke på elever med andra modersmål än svenska. Tilltal och bildspråk är anpassat för ungdomar och vuxna.

Behåll fokus med tydlig struktur

Med en tydlig struktur och lugn layout hjälper Summit eleverna att behålla fokus. De skriver direkt i boken och ser sina lösningar ihop med uppgiften, och behöver varken hålla reda på lösa blad eller växla mellan bok och skrivhäfte.

Konkret – visuellt – abstrakt

Innehållet i Summit tar ofta avstamp i elevens vardag för att göra matematiken så meningsfull som möjligt. För att skapa förståelse används ett konkret och tydligt bildspråk som kopplar till det mera bstrakta. Samtidigt stärks eleverna i sin språkutveckling.

Digital kompetens och programmering

I Summit finns inslag av både programmering och användning av digitala verktyg, till exempel GeoGebra.

Utgivning

Summit 4 utkommer våren 2020.

Summit och kursplanerna

Summit grundläggande matematik består av fyra böcker som tillsammans omfattar de hela grundskolans matematik. Böckerna har tydlig koppling till kursplanerna för komvux på grundläggande nivå samt grundskolan.

Summit 1 följer det centrala innehållet i Nationell delkurs 1 för komvux på grundläggande nivå.
Summit 2 följer det centrala innehållet i Nationell delkurs 2 för komvux på grundläggande nivå.
Summit 1 och 2 tillsammans motsvarar det centrala innehållet för grundskolans kursplan årskurs 1-3.

Summit 3 följer det centrala innehållet i Nationell delkurs 3 för komvux på grundläggande nivå
och motsvarar det centrala innehållet för grundskolans kursplan årskurs 4-6.

Summit 4 följer det centrala innehållet i Nationell delkurs 4 för komvux på grundläggande nivå
och motsvarar det centrala innehållet för grundskolans kursplan årskurs 7-9.

Framstegskartan

När eleverna öppnar Summit finns en karta över den färdväg som ligger framför dem. Här planerar och utvärderar devarje etapp individuellt och kan tydligt se sina egna framsteg. Base Camp och Check Point hjälper dem att stämma av sina kunskaper och förmågor längs vägen till toppen.

Lättläst som stärker förståelse

Summit är skriven på lättläst svenska som stärker elevernas förståelse för matematiken. Ord och begrepp är granskade med tanke på elever med andra modersmål än svenska. Tilltal och bildspråk är anpassat för ungdomar och vuxna.

Behåll fokus med tydlig struktur

Med en tydlig struktur och lugn layout hjälper Summit eleverna att behålla fokus. De skriver direkt i boken och ser sina lösningar ihop med uppgiften, och behöver varken hålla reda på lösa blad eller växla mellan bok och skrivhäfte.

Konkret – visuellt – abstrakt

Innehållet i Summit tar ofta avstamp i elevens vardag för att göra matematiken så meningsfull som möjligt. För att skapa förståelse används ett konkret och tydligt bildspråk som kopplar till det mera bstrakta. Samtidigt stärks eleverna i sin språkutveckling.

Digital kompetens och programmering

I Summit finns inslag av både programmering och användning av digitala verktyg, till exempel GeoGebra.

Utgivning

Summit 4 utkommer våren 2020.

Exempel på uppslag ur Summit grundläggande matematik