Summit - grundläggande matematik

Grundläggande matematik i fyra böcker

Matematik
7-9 Förberedelseklass GY Språkintro VUX

Summit grundläggande matematik är en läromedelsserie som omfattar hela grundskolans matematik. Serien har tydlig koppling till kursplanerna för grundskolan och vuxenutbildning på grundläggande nivå och är på flera olika sätt anpassad till ungdomar och vuxna med begränsad studievana och med andra modersmål än svenska.


Tryckta läromedel

Summit 1 grundläggande matematik Summit 1 grundläggande matematik
Summit 1 grundläggande matematik
Utgivningsdatum 2017-08-11
144 Sidor
ISBN 9789127449510
Häftad
Provläs
Summit 2 grundläggande matematik Summit 2 grundläggande matematik
Summit 2 grundläggande matematik
Utgivningsdatum 2018-02-16
168 Sidor
ISBN 9789127448827
Häftad
Provläs
Summit 3 grundläggande matematik Summit 3 grundläggande matematik
Summit 3 grundläggande matematik Kommande
Utgivningsdatum 2019-08-12
248 Sidor
ISBN 9789127451544
Häftad
Summit 4 grundläggande matematik Summit 4 grundläggande matematik
Summit 4 grundläggande matematik Kommande
Utgivningsdatum 2020-02-17
248 Sidor
ISBN 9789127451551
Häftad

Om Summit - grundläggande matematik

Summit och kursplanerna

Summit 1 följer det centrala innehållet i Nationell delkurs 1 för Komvux på grundläggande nivå.
Summit 2 följer det centrala innehållet i Nationell delkurs 2 för Komvux på grundläggande nivå.
Summit 1 och 2 tillsammans motsvarar det centrala innehållet för grundskolans kursplan årskurs 1-3.

Summit 3 följer det centrala innehållet i Nationell delkurs 3 för Komvux på grundläggande nivå
och motsvarar det centrala innehållet för grundskolans kursplan årskurs 4-6.

Summit 4 följer det centrala innehållet i Nationell delkurs 4 för Komvux på grundläggande nivå
och motsvarar det centrala innehållet för grundskolans kursplan årskurs 7-9.

Framstegskartan

När eleverna öppnar Summit finns en karta över den färdväg som ligger framför dem. Här planerar och utvärderar devarje etapp individuellt och kan tydligt se sina egna framsteg. Base Camp och Check Point hjälper dem att stämma av sina kunskaper och förmågor längs vägen till toppen.

Lättläst som stärker förståelse

Summit är skriven på lättläst svenska som stärker elevernas förståelse för matematiken. Ord och begrepp är granskade med tanke på elever med andra modersmål än svenska. Tilltal och bildspråk är anpassat för ungdomar och vuxna.

Behåll fokus med tydlig struktur

Med en tydlig struktur och lugn layout hjälper Summit eleverna att behålla fokus. De skriver direkt i boken och ser sina lösningar ihop med uppgiften, och behöver varken hålla reda på lösa blad eller växla mellan bok och skrivhäfte.

Konkret – visuellt – abstrakt

Innehållet i Summit tar ofta avstamp i elevens vardag för att göra matematiken så meningsfull som möjligt. För att skapa förståelse används ett konkret och tydligt bildspråk som kopplar till det mera bstrakta. Samtidigt stärks eleverna i sin språkutveckling.

Digital kompetens och programmering

I Summit finns inslag av både programmering och användning av digitala verktyg, till exempel GeoGebra.

Utgivning

Summit 3 och 4 kommer under 2019.

Exempel på uppslag ur Summit grundläggande matematik

Utvärderingsexemplar av Summit 1 och 2

Beställ utvärderingsexemplar