Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lotta Malm Nilsson

Lotta Malm Nilsson är leg. 1–7-lärare, med inriktning mot svenska och so-ämnen, samt med fördjupad kompetens inom sva och IKT. Lotta arbetar för närvarande med elever i årskurs 4-6 i Sollentuna kommun. Hon drivs av att hitta varje elevs väg till lärande och arbetar i sin tjänst för att tillgängliggöra undervisningen för alla elever.

Titlar av Lotta Malm Nilsson