Anna Götlind

Anna Götlind är professor i historia vid Stockholms universitet. Hennes forskningsintressen kan bäst beskrivas som kulturhistoria i ordets vidaste bemärkelse, med särskild inriktning mot mikrohistoria. För Natur & Kultur har hon skrivit två läroböcker för grundskolan om källor och källkritik, med inriktning mot barns respektive ungdomars historia.