Det går för närvarande inte att handla produkter pga. ett planerat driftunderhåll. Vi öppnar e-handeln så fort underhållet är klart och tackar för ditt tålamod!
Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

PULS för förskoleklass – årskurs 6

PULS-serien erbjuder allt du behöver i SO, NO och Teknik – från förskoleklass till årskurs 6. Med en mängd material för både elev och lärare får du en komplett lösning oavsett årskurs och ämne!

Läs mer

PULS Förskoleklass

PULS Förskoleklass innehåller allt du behöver för undervisning i Samhälle, Natur och Teknik, enligt den nya läroplanen för förskoleklass. 

PULS Förskoleklass består av en lärarbok, en arbetsbok, fyra samtalsbilder, en högläsningsbok och en lärarwebb. Här finns ett rikligt och varierat material som ger dig inspiration till att tillsammans med dina elever utforska och beskriva företeelser och samband i samhälle, natur och teknik. 

PULS Förskoleklass innehåller allt du behöver för undervisning i Samhälle, Natur och Teknik, enligt den nya läroplanen för förskoleklass. 

PULS Förskoleklass består av en lärarbok, en arbetsbok, fyra samtalsbilder, en högläsningsbok och en lärarwebb. Här finns ett rikligt och varierat material som ger dig inspiration till att tillsammans med dina elever utforska och beskriva företeelser och samband i samhälle, natur och teknik. 

PULS SO, NO och Teknik för åk 1–3

PULS 1–3 är ett komplett paket för undervisning i ämnena SO, NO och Teknik. Det innehåller grundböcker för eleverna med spännande bilder och faktatexter på rätt nivå. Dessutom finns lärarböcker med stöd i vardagen, arbetsböcker som befäster begrepp, och nya interaktiva böcker med extramaterial.

Med PULS ger du dina elever både ämneskunskaper och strategier för läsning av faktatexter. 

PULS 1–3 är ett komplett paket för undervisning i ämnena SO, NO och Teknik. Det innehåller grundböcker för eleverna med spännande bilder och faktatexter på rätt nivå. Dessutom finns lärarböcker med stöd i vardagen, arbetsböcker som befäster begrepp, och nya interaktiva böcker med extramaterial.

Med PULS ger du dina elever både ämneskunskaper och strategier för läsning av faktatexter. 

PULS 4–6 är ett komplett paket för undervisning i SO, NO och Teknik

PULS består av grundböcker för eleverna med faktatexter på rätt nivå och foton och illustrationer som förtydligar innehållet. Som komplement till grundböckerna finns lärarhandledningar som ger stöd i klassrummet, arbetsböcker som befäster fakta och begrepp, digitala böcker med inläst text samt kostnadsfria webbövningar. Med PULS ger du dina elever både ämneskunskaper och strategier för läsning av faktatexter. 

PULS består av grundböcker för eleverna med faktatexter på rätt nivå och foton och illustrationer som förtydligar innehållet. Som komplement till grundböckerna finns lärarhandledningar som ger stöd i klassrummet, arbetsböcker som befäster fakta och begrepp, digitala böcker med inläst text samt kostnadsfria webbövningar. Med PULS ger du dina elever både ämneskunskaper och strategier för läsning av faktatexter. 

Arbeta interaktivt med PULS

Med PULS digitalböcker blir undervisningen interaktiv. Digitalboken kan användas på flera sätt. Med hjälp av projektor har du genomgångar och samtal med klassen. Dina elever lyssnar, läser och gör anteckningar i dator, surfplatta eller telefon. 

Digitalböckerna innehåller bland annat:

* Filmer som förklarar begrepp och skeenden i världen
* Bildspel som fördjupar kunskap via bild och bildtexter  
* Kunskapskoll med frågor efter varje avsnitt. 
* Interaktiva övningar

Läs mer här! (Länk till interaktiva materialet, idag här: https://www.nok.se/bocker-laromedel/laromedelsserier/pulsfk-6/gratismaterial/)

Prova gratis!
Gå in på nok.se/prova så får du en prova på-kod. Den ger möjlighet att själva utforska någon av PULS digitalböcker gratis under 14 dagar.

Med PULS digitalböcker blir undervisningen interaktiv. Digitalboken kan användas på flera sätt. Med hjälp av projektor har du genomgångar och samtal med klassen. Dina elever lyssnar, läser och gör anteckningar i dator, surfplatta eller telefon. 

Digitalböckerna innehåller bland annat:

* Filmer som förklarar begrepp och skeenden i världen
* Bildspel som fördjupar kunskap via bild och bildtexter  
* Kunskapskoll med frågor efter varje avsnitt. 
* Interaktiva övningar

Läs mer här! (Länk till interaktiva materialet, idag här: https://www.nok.se/bocker-laromedel/laromedelsserier/pulsfk-6/gratismaterial/)

Prova gratis!
Gå in på nok.se/prova så får du en prova på-kod. Den ger möjlighet att själva utforska någon av PULS digitalböcker gratis under 14 dagar.

Välj filter