NOKflex Matematik 7-9

Heltäckande interaktivt matematikläromedel som ger stöd för elevens individuella lärande och lärarledd undervisning. 

Digitala läromedel

NOKflex Matematik 7
Onlineprodukt 2017-01-09. ISBN 9789127448636
99 kr
Köp direkt via din återförsäljare
NOKflex Matematik 9
Onlineprodukt 2017-01-09. ISBN 9789127448650
99 kr
Köp direkt via din återförsäljare
NOKflex Matematik 8
Onlineprodukt 2017-01-09. ISBN 9789127448643
99 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om NOKflex Matematik 7-9

NOKflex ger dig allt som du kan förvänta dig av ett heldigitalt läromedel i matematik – till exempel ett gediget innehåll från det prisbelönade läromedlet Vektor, filmer, diagnosverktyg, statistik, lösningar och ledtrådar samt funktioner för att kommunicera med eleverna. Utöver detta har vi utvecklat ytterligare ett stöd för dig som lärare. Vi kallar det lektionsaktiviteter, och det kan närmast beskrivas som en lärarhandledning 2.0. Här finns en bank av aktiviteter som vilar på vetenskaplig grund, med syftet att få eleverna att prata om matematik.

Eleverna blir resurser för varandra

I lektionsaktiviteterna Begrepp och Problemlösning leder du gemensamma diskussioner där elevernas lösningar jämförs och olika strategier och representationsformer lyfts fram. Problemlösningsuppgifterna har tydliga lärandemål och färdiga lösningsförslag vilket gör det möjligt för dig som lärare att använda tiden åt det viktiga – planera för mötet med eleverna. I NOKflex kan du välja bland ett stort antal uppgifter som är anpassade till lektionsaktiviteterna.

Se hur det går till

På nok.se/nokflex finns filmer där du kan se lärare genomföra lektionsaktiviteterna med sina elever.

Ständig utveckling

NOKflex driftas och utvecklas internt på Natur & Kultur och vi arbetar hela tiden med nytt innehåll och ökad användarupplevelse. Vi har kontinuerlig kontakt med våra användare, och det finns möjlighet för både lärare och elever att komma med feedback som bidrar till utvecklingen.

Funktioner anpassade för lärare och elev

NOKflex ger dig som lärare:
* diagnosverktyg
* möjlighet att ta emot elevers lösningsförslag för godkännande
* verktyg för att variera undervisningen
* statistik som ger en visuell överblick över elevernas arbetsinsats och fokus
* tillgång till elevens funktioner i NOKflex.

NOKflex ger eleven:
* direkt återkoppling och hjälp t ex via ledtrådar och filmade genomgångar
* motivationshöjande spelmoment
* övningar efter elevens nivå
* möjlighet att anpassa frågor efter intresse och geografisk position
* statistik som ger eleven en tydlig överblick över sitt arbete

NOKflex kombinerar digital teknik, kvalitativt innehåll och konkreta förslag på metoder. Det ger läraren stöd att undervisa så att eleverna kan utveckla de matematiska förmågorna. Daniel Barker, gymnasielärare och utvecklare på Natur & Kultur

Just nu kan du anmäla dig till våra kostnadsfria webbinarier:

NOKflex Matematik, steg 1 | Åk 7-9/Gy

Bekanta dig med det digitala. Detta inspelade webbinarium vänder sig till dig som är ny användare av NOKflex eller funderar på att prova. Vi navigerar oss igenom innehållet i NOKflex och visar lite mer i detalj vilka fördelar och stödfunktioner det finns för eleven.

Se det inspelade webbinariet här (12 min)

NOKflex Matematik, steg 2 | Åk 7-9/Gy

Undersök verktygen för formativ bedömning. Detta inspelade webbinarium vänder sig till dig som har börjat använda NOKflex och vill ta nästa steg. Vi visar vilka verktyg NOKflex erbjuder för dig för att följa elevens arbete, ge feedback och få underlag för formativ undervisning.

Se det inspelade webbinariet här (10 min)

Smartare matematikundervisning med NOKflex | Åk 7–9/Gy/Vux

I detta inspelade webbinarium från 19 juni 2018 får du handfasta tips på hur du kan dra nytta av de digitala fördelarna som NOKflex ger för undervisning, lärande och bedömning. Du får också förhandsinfo om NOKflex Code för programmering i matematik.

Se det inspelade webbinariet (ca 35 min)