Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Transkulturell psykiatri

Transkulturell psykiatri ger en angelägen och grundläggande introduktion till ämnet för studerande såväl som yrkesverksamma inom primärvård, psykiatri, kommunens socialpsykiatri och även för andra intresserade.

Läs mer...
Transkulturell psykiatri Transkulturell psykiatri
Transkulturell psykiatri

Transkulturell psykiatri

Utkom 25 augusti 2014

Isbn
9789127121911
Typ
Inbunden
Sidantal
300
Du har nått den maximala köpsumman.
626 kr
Transkulturell psykiatri Transkulturell psykiatri
Transkulturell psykiatri
Utkom 25 aug 2014
ISBN 9789127121911
626 kr
Transkulturell psykiatri
Transkulturell psykiatri
626 kr
Transkulturell psykiatri Transkulturell psykiatri
Transkulturell psykiatri
Utkom 25 aug 2014
ISBN 9789127121911
626 kr
Transkulturell psykiatri
Transkulturell psykiatri
Ingen Författare
Transkulturell psykiatri
Transkulturell psykiatri

Andra intressanta titlar

Om en patient säger att han har ormar i magen, kan det vara ett tecken på psykos? Eller är det bara ett sätt att beskriva oro, som att ha ”fjärilar i magen”? Människor med vitt skilda bakgrunder och olika sätt att berätta om psykisk ohälsa och sina problem kommer till psykiatrin idag. Många har erfarenhet av krig, tortyr och andra svåra livsomständigheter.

Denna bok tar ett heltäckande grepp på kulturella faktorers betydelse för bemötande, diagnostik och behandling av olika psykiatriska tillstånd. Fokus ligger på kommunikation och att känna igen och förstå psykisk sjukdom trots kulturella skillnader. Författaren beskriver också hur sociala villkor, migration och flyktingskap i sig påverkar den psykiska hälsan, liksom viktiga aspekter vid arbete med tolk. Teori varvas med belysande exempel ur den kliniska vardagen.

Transkulturell psykiatri ger en angelägen och grundläggande introduktion till ämnet för studerande såväl som yrkesverksamma inom primärvård, psykiatri, kommunens socialpsykiatri och även för andra intresserade.