Handbok för en giftfri förskola

Vägledning och enkla åtgärder

Övriga ämnen

Denna handbok vänder sig till alla yrkesverksamma inom förskolan. Den ger handfasta tips för hur vägen mot en giftfri förskola kan se ut.


Tryckta läromedel

Handbok för en giftfri förskola Handbok för en giftfri förskola
Handbok för en giftfri förskola
Utgivningsdatum 2016-07-08
58 Sidor
ISBN 9789127446250
Specialbindning
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

Handbok för en giftfri förskola

Om Handbok för en giftfri förskola

Vi omges av kemikalier i vår vardag, både nyttiga och skadliga. Särskilt utsatta för skadliga ämnen är barnen – deras inre organ är under utveckling, de vistas stor del av sin tid på golvet nära damm där många kemikalier ansamlas och de stoppar gärna saker och fingrar i munnen.

En giftfri förskola kan inte skapas över en natt men vi kan ganska enkelt minska mängden skadliga kemikalier i barns vardag. En bra strategi är att börja fokusera på de områden som lättast ger störst effekt. Förslagen på åtgärder i Handbok för en giftfri förskola är därför indelade i tre nivåer beroende på resurser och engagemang. Åtgärderna är överskådligt organiserade i kategorier sex kategorier:
* Äta
* Skapa
* Leka
* Sova
* Sköta
* Återanvända

I materialet ingår diskussionsfrågor och kopieringsunderlag. Dessa finns även som nedladdningsbara PDF:er.