PULS Teknik 7-9

Ett ämne som ständigt utvecklas

Digital lärresurs Teknik
7-9

PULS Teknik tar avstamp i den spännande teknikhistoriska utvecklingen och landar i dagens komplexa samhälle. Den tar upp små detaljer och stora system och förklarar hur de hänger ihop.


Tryckta läromedel

PULS Teknik 7-9 Grundbok, fjärde upplagan PULS Teknik 7-9 Grundbok, fjärde upplagan
PULS Teknik 7-9 Grundbok, fjärde upplagan
Utgivningsdatum 2012-08-01
208 Sidor
ISBN 9789127416277
Häftad
Provläs

Digitala läromedel

PULS Teknik 7-9 Grundbok Digital, fjärde upplagan PULS Teknik 7-9 Grundbok Digital, fjärde upplagan
PULS Teknik 7-9 Grundbok Digital, fjärde upplagan
Utgivningsdatum 2012-09-07
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127426238
Onlineprodukt
PULS Teknik 7-9 Lärarhandledning Webb, fjärde upplagan PULS Teknik 7-9 Lärarhandledning Webb, fjärde upplagan
PULS Teknik 7-9 Lärarhandledning Webb, fjärde upplagan
Utgivningsdatum 2013-02-05
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127416284
Onlineprodukt
Provläs

Om PULS Teknik

PULS Teknik ger en god grund för eleverna att utgå ifrån när de orienterar sig i en värld där ny teknik ständigt utvecklas. Det finns tydliga kopplingar mellan bokens innehåll och Lgr 11. Grundläggande förmågor som eleverna förväntas utveckla analyseras och exemplifieras. Genom att dessa förmågor ges en central och återkommande roll uppmuntras eleverna att reflektera över vad de gör och varför.

Lärarhandledning

Lärarhandledningen kan laddas ner som pdf:er och delas med lärare på skolan.

Digitalbok

All text är inläst och har sökbart innehåll, bokmärkning och zoomfunktion.

Digilär Teknik för årskurs 7-9

Digilär Teknik för högstadiet är ett nytt digitalt läromedel för högstadiet som täcker hela det centrala innehållet i ämnet för årskurs 7-9 enligt Lgr 11. Här finns texter som kan fånga elevernas intresse, ett omfattande bildmaterial och massor av studieuppgifter. Läromedlet är uppdaterat inför höstterminen 2018 och eleverna får bland annat lära sig att programmera i teknik. Läs mer, prova och köp via Digilär.se!

Läs mer